Menu
Mijn Keunstwurk

VerenigingsMonitor 2021 | Doe mee!

23 februari 2021

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voert samen met Keunstwurk en andere partners de VerenigingsMonitor 2021 uit. De inbreng van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen is zeer waardevol en daarom nodigen we je van harte uit om vóór maandag 15 maart een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten.

Waarom meedoen?

In deze coronaperiode is het belangrijker dan ooit om zicht te krijgen op hoe het gaat met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland. Het belang van muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs, dansverenigingen, etc. voor onze samenleving is immers groot.

Door mee te werken, draag je bij aan meer kennis en aan zichtbaarheid bij ondersteuners (zoals bonden en koepels) en beleidsmakers. Dit jaar help je bovendien mee aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van de corona-pandemie voor het verenigingsleven. Deze kennis delen wij onder andere met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen.

Je kunt meedoen als je:

  • bestuurder bent van een vereniging of stichting
  • de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers
  • de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

Neem gerust contact op met LKCA als je twijfelt of je vereniging of stichting tot de doelgroep behoort.

Alvast bedankt voor je deelname!

Half januari is per brief een uitnodiging verstuurd naar verenigingen/stichtingen uit een steekproef uit het bestand van de Kamer van Koophandel. Het kan dus zijn dat je de uitnodiging op meerdere manieren ontvangt. Je hoeft de vragenlijst uiteraard maar één keer in te vullen.

CONTACT

Vragen over het onderzoek? Mail gerust naar Zoë Zernitz (ZoeZernitz@lkca.nl) of Arno Neele (ArnoNeele@lkca.nl).