Menu
Mijn Keunstwurk

Vervolg Borderline Offensive: Gaming in the face of fear

6 juli 2020

In 2018, in het kader van Culturele Hoofdstad, organiseerde Borderline Offensive een gamejam in Leeuwarden. Daarbij werkten gameontwerpers en artiesten uit heel Europa samen om binnen 48 uur spelprototypes te creëren die reflecteren op de polarisatie in de samenleving. Om daarmee een open discussie over immigratie te stimuleren. Deze gamejam heeft nu een vervolg gekregen.

Een van de prototypes in 2018 was Super Refugee, gemaakt door een team met onder meer filmmaker/ontwerper Isaak Kraft van Ermel (Nederland) en kunstenaar Salam Al Hassan (Syrië/Duitsland). Salam en Isaak hebben de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met studenten van Communicatie & Multimedia Design aan de NHL Stenden Hogeschool gewerkt aan nieuwe prototypes: van een kaartspel over mensensmokkel op de Middellandse Zee tot een smartphone game waarbij je in de rol kruipt van verschillende vluchtelingen.

De prototypes zijn nu te bekijken. Later dit jaar volgt een online kennisuitwisseling met soortgelijke initiatieven in Europa.

Contactpersoon
Sikko CleveringaProjectcoördinator