Menu
Mijn Keunstwurk

Vredeman de Vriesprijs architectuur naar Villa Juliana

9 december 2014

De restauratie, verbouw en uitbreiding van Villa Juliana uit Leeuwarden is de winnaar van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2014. Een unanieme jury koos voor het ontwerp van Borren Staalenhoef Architecten BV en BNA projectarchitect Jacob Borren uit Leeuwarden.

‘Een project waarin de architect de omstandigheden naar zijn hand heeft gezet en in samenwerking met de opdrachtgever innovatieve oplossingen heeft bereikt, die met grote zorgvuldigheid zijn bedacht en uitgevoerd en die maatschappelijk gezien van grote betekenis zijn’, zo oordeelde de jury unaniem.

Architect Jacob Borren restaureerde en verbouwde het oude monumentale herenhuis (1908) in opdracht van de familie Kramer-Wapstra te Leeuwarden. Volgens de jury is Borren erin geslaagd deze complexe opdracht, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, tot een zeer goed einde te brengen. De jury constateerde verheugd dat er zelfs in deze economisch moeilijke tijd nog particulieren zijn die investeren in het wonen in de stad.

 

Gedeputeerde Jannewietske de Vries reikte de prijs zaterdag 6 december jl. uit in de Watercampus te Leeuwarden. De opdrachtgever en de architect ontvingen samen een cheque van 5.000 euro en een oorkonde. Het is de achtste keer dat de provincie de Vredeman de Vries Prijs weggaf. Naast de juryprijs was er ook nog de publieksprijs. Deze ging naar VNL Architecten in Grou. Zij bouwden in St. Annaparochie tien levensloopbestendige sociale huurwoningen.

 

De jury

De Vredeman de Vries Prijs van de provincie Fryslân is een jaarlijkse prijs. Het ene jaar voor architectuur en het andere jaar voor vormgeving. De provincie wil met deze prijs het ontwerpklimaat in de provincie een stimulans geven. De jury bestond uit Anke Zeinstra, partner van der Waals/Zeinstra Architekten; Richelle de Jong, directeur DP6 Architectuurstudio; Eric Frijters, partner Fabric, lector FU; vervanger Olv Klijn, partner Fabric; Tjerk Ruimschotel, stedebouwkundige ontwerper, voorzitter BNSP; Harm Tilman, hoofdredacteur de Architect. Zij selecteerden dit jaar 14 projecten op grond van vooraf vastgestelde criteria.