Menu
Mijn Keunstwurk

Wat mag wel en niet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie?

22 oktober 2020

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) houdt op basis van de meest recente kabinetsbesluiten een overzicht bij van wat er wel en niet mag met cultuureducatie en cultuurparticipatie. Je kunt hier de laatste update zien d.d. 14 oktober 2020.