Menu
Mijn Keunstwurk

Uitreiking Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur op 9 oktober 2020

2 april 2020

De maatregelen in het kader van de beteugeling van het Coronavirus hebben ook hun weerslag op de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2020. Eerder werd de termijn van aanmelding verlengd tot 1 april 2020. Nu is ook de datum van de prijsuitreiking uitgesteld en verschoven van vrijdag 19 juni naar vrijdag 9 oktober 2020.

Voor de deelname aan de competitie zijn 24 projecten aangemeld. De adviescommissie (de ‘jury’) gaat nu de inzendingen beoordelen, om tijdig advies te kunnen uitbrengen aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. Vergaderen, waarbij iedereen fysiek aanwezig is, behoort op dit moment niet tot de mogelijkheden. Daarom wordt voor de eerste fase van de beoordeling een gewijzigde manier van werken gevolgd.

Zodra de omstandigheden het toelaten zal de adviescommissie bij elkaar komen voor de slotbeoordeling. Dan wordt ook een aantal geselecteerde inzendingen ter plaatse bekeken en met de opdrachtgevers en architecten besproken. Er is nog geen zicht op wanneer dit locatiebezoek en de afrondende beoordeling zullen kunnen plaatsvinden. Naar alle verwachting zal het advies van de commissie echter niet vóór de zomer gereed kunnen zijn.

Praktische informatie prijsuitreiking

Prijsuitreiking door gedeputeerde Sietske Poepjes
Datum vrijdag 9 oktober 2020
Tijd 17.00 – 18.15 uur
Locatie Energiecampus Leeuwarden, Ynduksjewei 4, 9814 CA Leeuwarden

Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2020

Dit jaar wordt voor de elfde keer de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur uitgereikt. Een tweejaarlijkse prijs op initiatief van provincie Fryslân om de belangstelling voor architectuur bij een breed publiek te vergroten. De prijs wordt uitgereikt aan de combinatie van opdrachtgever en architect voor een bouwwerk dat de afgelopen twee jaar (2018 en 2019) is gerealiseerd in de provincie.

Deelnemers worden beoordeeld door een adviescommissie en de winnende architect en opdrachtgever ontvangen gezamenlijk een oorkonde en een bedrag van € 5.000,-. Daarnaast zijn er vijf bedragen van € 500,- beschikbaar voor eervolle vermeldingen.

Reglement
Download hier het reglement van deelname 2020.
De inschrijving is op 1 april gesloten 2020.

Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur
Architectuur levert een bijdrage aan de inrichting van de woon- en leefomgeving als het gaat om aspecten als gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en identiteit. Architectuur en omgevingskwaliteit zijn niet van elkaar te scheiden. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar behoeften en wensen, en naar emotionele en intellectuele verwachtingen. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals for Sustainable Development). Architectuur draait aldus om verbeelding, verbinding en het bedenken van slimme en verrassende oplossingen, in het licht van belangrijke maatschappelijke opgaven en op een specifieke plek.

 

De Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur wordt vanuit dit kader tweejaarlijks toegekend door het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van architectuur in de provincie. De prijs wordt georganiseerd door Keunstwurk.

Contactpersoon
Hink SpeulmanCoördinator Provinciale Prijzen, medewerker Stipe & Donatie op Locatie
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 75