Menu
Mijn Keunstwurk

Over ons

Keunstwurk is dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân.

Contact opnemen

Keunstwurk is dé expertise- en adviesorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Het doen ontstaan van emoties, het geven van zelfvertrouwen en eigenheid is de kracht van kunst. Kunst geeft daarmee kleur en kwaliteit aan het leven. Het maakt mensen slimmer, vaardiger en zelfbewuster. Het is wat onze samenleving veerkrachtiger en completer maakt.

De kracht van Keunstwurk is dat zij ervoor zorgt dat kunst en cultuur in Fryslân verder komt. Door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en het stimuleren van vernieuwing. De rol van Keunstwurk is daarmee in de loop der jaren veranderd. Voorheen was deze met name uitvoerend, nu treedt Keunstwurk vooral op als initiatiefnemer, pionier, aanjager en ondersteuner op het gebied van brede cultuureducatie en -participatie. Het werkveld beslaat beeldende kunst & design, theater, dans, muziek en multidisciplinaire projecten. Keunstwurk richt zich in Fryslân op alle niveaus, van amateur tot professional.

Werkgebieden

AVG en voorwaarden

Binnen Keunstwurk houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hanteren verschillende voorwaarden die hier terug te vinden zijn.

ANBI-status

Keunstwurk is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en donaties die aan Keunstwurk worden gedaan aftrekbaar zijn van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

Het fiscaal nummer van Keunstwurk is: 80175416

Contactgegevens van Keunstwurk