Menu
Mijn Keunstwurk

Borderline Offensive

Soort
Culturele hoofdstad, Cultuurparticipatie
Website
www.borderlineoffensive.eu
Partners

Borderline Offensive is een artistiek programma met als belangrijkste wapens verbeeldingskracht en humor. Deze wapens worden ingezet om een interculturele dialoog op gang te brengen over populisme en het migrantenvraagstuk, om zo vervolgens de actuele polarisatie in Europa op humoristische wijze te ontregelen. Het project is in 2018 gestart en wordt uitgevoerd door 12 culturele organisaties en 20 kunstenaars uit Europa en het Midden-Oosten. Voor de Nederlandse context ligt de coördinatie en productie bij Keunstwurk.

Aanleiding
De directe aanleiding van het project zijn de uiteenlopende reacties op de vluchtelingencrisis, maar in essentie gaat het om een diepere laag van onbegrip, angst en woede tussen mensen die globalisatie als een kans zien of als een bedreiging.

Waar werken we naartoe?
Het doel van het programma is te inspireren tot een de-escalatie van de actuele polarisatie in Europa. Dat wordt gedaan door het ontwikkelen van humoristische interventies. Met deze interventies wordt er gezocht naar een veilige speelruimte waar de ‘opponenten’ ook weer kunnen lachen om de verschillen, verleid worden om elkaar te ontmoeten en te experimenteren met meer empathische en constructieve omgangsvormen. De veranderstrategie, de impact van de verschillende interventies en het platform wordt gevolgd en onderzocht door een internationaal team van wetenschappers, waaronder Anke Coumans, lector Image in Context bij de Hanzehogeschool. In 2020 wordt het programma afgerond met een internationale conferentie in Zweden.

Focus op serious gaming
In 2018 zijn op vijf plekken in Europa prototypes ontwikkeld. In Leeuwarden is gekozen voor een focus op serious gaming in de vorm van een gamejam in juni 2018 in samenwerking met Grendel Games, de NHL Game Design en CAL-XL, laboratorium voor kunst en maatschappelijke ontwikkeling. De meest veelbelovende interventies zijn in het najaar van 2018 doorontwikkeld en zijn al gepresenteerd op verschillende festivals in de deelnemende landen. In 2020 worden daar nog online ‘serious games’ aan toegevoegd door studenten game design van de NHL, in samenwerking met Studio Pushplay uit Leeuwarden en Tumba, het kenniscentrum over discriminatie en diversiteit van Friesland.