Menu
Mijn Keunstwurk

Creatieve Industrie

Met een programmatische aanpak zet Keunstwurk zich in voor een bredere ontwikkeling van de creatieve industrie in Fryslân en in noordelijk verband.

Aanleiding

De creatieve industrie verbeeldt ideeën, creëert innovaties en biedt oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Keunstwurk besteedt al geruime tijd aandacht aan de creatieve industrie vanuit de disciplines design en vormgeving. Onder andere door het wegvallen van ARK Fryslân gaat Keunstwurk die aandacht verbreden met de disciplines architectuur en ruimtelijke omgeving.

Waar werken we naartoe?

Keunstwurk gaat extra investeren in nieuwe samenwerkingen (co-creatie) tussen creatieve professionals, overheden, ondernemers, kenniscentra, onderwijs, burgers en maatschappelijke initiatieven. Onder meer als vertegenwoordiger van Fryslân in de Creative Council voor Noord Nederland CCNN (www.ccnn.eu).

Daarbij streeft Keunstwurk naar cross-overs waarbij andere disciplines zoals beeldende kunst en cultuureducatie- en participatie worden betrokken.

Uitdagingen op het gebied van milieu, energie, voeding, onderwijs, vergrijzing, zorg en economie vragen een andere benadering dan voorheen. De creatieve industrie is met haar vernieuwende denkstijlen van groeiend belang voor de economie en maatschappelijke uitdagingen en van grote waarde voor de transitiefase waarin onze wereld momenteel verkeert (CCNN).

Agenda