Mijn Keunstwurk

De 2018 Karavaan

Soort
Cultuureducatie, Voortgezet onderwijs
Website
www.kultuerfilter.nl

De Karavaan brengt een reeks van culturele activiteiten naar alle middelbare scholen in Fryslân. Scholieren ervaren op avontuurlijke wijze binnen één dag wat Culturele Hoofdstad hen te bieden heeft. De 2018 Karavaan stimuleert jongeren bij de ontwikkeling van hun creativiteit en zelfvertrouwen.

  • Empowerment en talentontwikkeling vormen de rode draad.
  • Met activiteiten op het gebied van dans, muziek, sport, theater, techniek en cultuur krijgen jongeren de kans hun talent te ontdekken en te laten zien.
  • De Karavaanonderdelen bestaan uit de thema’s duurzaamheid en techniek, muziek en zang, dans, kunst, film en fotografie en taal.

Aanleiding

Eén van de doelen van Leeuwarden-Fryslân 2018 is dat alle kinderen en jongeren actief meedoen aan dit culturele evenement. We willen daarom zo veel mogelijk scholen de kans bieden om betrokken te zijn bij Leeuwarden-Fryslân 2018.

Waar werken we naartoe?

We zorgen ervoor dat jongeren niet alleen tijdens, maar ook na 2018 worden gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen. Hierin wordt gezorgd voor een mooie aansluiting op het persoonlijke CKV-dossier van de leerling. Een educatieve culturele reis vol inspiratie, ontdekking en ontmoeting.