Menu
Mijn Keunstwurk

Dwarskijkers

Soort
Debat, Lezing, Cultuurinnovatie, Cultuurparticipatie, Professionele Kunst,

Keunstwurk organiseert bijeenkomsten met debat, lezingen en kennisuitwisseling rond actuele zaken betreffende kunst en cultuur op het snijvlak van educatie, participatie en/of professionalisering. Dit onder de noemer Dwarskijkers.

Aanleiding

Om mogelijke spanningen en contradicties van iepen mienskip, het centrale thema van Leeuwarden-Fryslân 2018, weg te nemen werd het project Dwarskijkers gestart. Wetenschappers, kunstenaars en bestuurders krijgen de mogelijkheid om zich uit te spreken over de uitdagingen die zij zien in deze tijd en welke rol kunst en cultuur daarin kunnen of moeten spelen.

Waar werken we naartoe?

Dwarskijkers moet bouwstenen leveren voor nieuwe open gemeenschaps- en kunstpraktijken. Het moet er vervolgens voor zorgen dat Fryslân zich ontwikkelt tot een iepen mienskip die openstaat voor nieuwe invloeden en gericht is op de toekomst.