Menu
Mijn Keunstwurk

Friese Cultuurmarkt voor de Zorg

Soort
Cultuurparticipatie, Culturele Hoofdstad
Partners

De inzet van kunst en cultuur wordt steeds belangrijker in de zorg. Keunstwurk organiseert in 2019 een tweede Friese Cultuurmarkt voor de Zorg.

De eerste Friese Cultuurmarkt voor de Zorg was een succes! Op woensdag 13 december 2017 organiseerden Keunstwurk en Leeuwarden-Fryslân 2018 de eerste Friese Cultuurmarkt voor de Zorg. Een primeur voor de provincie en, voor zover valt na te gaan, voor Nederland.

Iepen Mienskip is het leidende thema van LF2018. De open ‘inclusieve’ samenleving die daarmee wordt bedoeld, biedt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan kunst en cultuur. Dat is belangrijk voor de vorming en ontwikkeling van mensen, van jong tot oud. Want cultuurparticipatie is van betekenis voor de identiteit, zingeving en sociale relaties.

Deelname aan kunst en cultuur heeft een positief effect op mensen die zijn aangewezen op zorg, evenals op de direct betrokken familieleden (mantelzorgers). Vanuit de zorg wordt dit onderkend. De vraag is echter vooral hoe organiseer je het en waar begin je? Met de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg wordt hierop een antwoord gegeven.

De aanwezige cultuuraanbieders, de zorginstellingen en andere belangstellenden toonden zich bijzonder enthousiast over het initiatief. De concrete invulling beantwoordde aan de behoefte aan praktische informatie en inspirerende voorbeelden. Keunstwurk voorziet dat de inzet van kunst en cultuur in de zorg alleen nog maar gaat toenemen en zet in op een vervolg van de Friese Cultuurmarkt voor de Zorg.

Bekijk het programma en download de brochure hier.

Fotograaf: Wietze Landman.