Menu
Mijn Keunstwurk

Fulkaan

Soort
Talentontwikkeling
website
www.fulkaan.nl
Partners

Het doel van fulkaan is jong muziek-, dans- en theatertalent de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot hoog niveau binnen de provincie Friesland. Getalenteerde jongeren van 12 tot 25 jaar doen mee aan o.a. workshops, ateliers, zomerkampen en masterclasses. Hierin werken ze toe naar concerten of optredens op Friese muziekfestivals. fulkaan is een aanvulling op het aanbod van de 14 Federaties van Muziekverenigingen en de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF).

  • Fries talent vergoten, rekening houdend met het bestaande muzikale landschap, maar ruimte biedend aan innoverende ideeën en experimenten om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van jonge muzikanten in Fryslân;
  • Laten zien (aan het talent zelf en aan zijn of haar omgeving/achterban) dat ‘afwijken van de gebaande paden’ leidt tot meer zelfvertrouwen;
  • Meer vaardigheid en meer eigenheid.

Aanleiding

In januari 2013 hebben Provinciale Staten van Fryslân de integrale beleidsnota cultuur, taal en onderwijs Provincie Fryslân, Grinzen Oer vastgesteld. In deze nota benadrukte de provincie onder meer dat talent in Fryslân kansen moet krijgen zich te ontwikkelen; bij voorkeur in een doorgaande lijn. Meerdere oorzaken belemmerden jong muziektalent in Fryslân om door- of volledig uit te groeien. Talent dat wel naar boven kwam drijven bleek moeilijk te behouden in Fryslân. De werkwijze van bestaande voorzieningen sloten onvoldoende aan bij de wensen van de jonge muzikanten. Keunstwurk greep dit gegeven aan om oplossingen te initiëren, wat resulteerde in het vernieuwende project fulkaan. Met fulkaan worden de visies op onderwijs, leren en talentontwikkeling gewijzigd. Leerlingen krijgen meer regie en verantwoordelijkheden. Leerlijnen verlopen minder hiërarchisch, doordat leerlingen meer nadenken over wat zij nodig hebben en leuk vinden.

Agenda
30 nov
Jongeren porren voor muziek zaterdag 30 november 2019
19 aug
Fulkaan Simmer Akademy 2019 ma 19 t/m za 24 augustus 2019
27 aug
fulkaan Simmer Akademy 27 augustus t/m 1 september 2018
30 apr
fulkaanCLASS 2018 30 april t/m 2 mei 2018

Waar werken we naartoe?

Keunstwurk hoopt met fulkaan op lange termijn een vruchtbare bodem voor jong muzikaal talent te ontwikkelen die aantrekkelijk is om in Friesland te blijven (of terug te keren) en voedend werkt voor nieuwe, aanstormende talenten. Dit met een duurzaam en zelfvoorzienend karakter. Daarmee wordt niet alleen bedoeld dat de omgeving en het klimaat voor talent zelf gunstiger is, maar de omgeving (werkwijze) die fulkaan biedt en creëert uiteindelijk wordt overgenomen door bestaande partijen – met een bescheiden ondersteunende rol vanuit Keunstwurk.