Menu
Mijn Keunstwurk

Impuls jeugd- en jongerentheater

Soort
Cultuurparticipatie, Talentontwikkeling
Partners

Acties die jonge theatermakers stimuleren om de markt voor hun product beter te vinden en artistiek gezien op een zo hoog mogelijk niveau te opereren.

  • Meer bereik
  • Meer deelname aan eigen activiteiten
  • Kwaliteitsverbetering
  • Kennisdeling

Aanleiding
In 2015 en 2016 zijn op initiatief van Meeuw Jonge Theatermakers en Keunstwurk een aantal bijeenkomsten geweest met het theaterveld. Vanuit hier is een platform ontstaan die door ontmoeting, inspiratie, kennis en afstemming de kwaliteit van jongerentheater verhoogt en het bereik onder jongeren voor theater verbetert. Vanuit het platform is aan Keunstwurk gevraagd het voortouw te nemen om gezamenlijk te werken en ondersteuning te geven aan minstens twee acties om jeugd en jongeren actief te maken en/of op het gebied van theater een podium te geven.

Waar werken we naartoe?

  • Jongeren actief maken op het gebied van theater.
  • Jongeren een theaterpodium geven.