Mijn Keunstwurk

KEK cultuureducatie

Soort
Cultuureducatie
Website
www.kultuerfilter.nl
Partners

Met Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK2) krijgen alle basisscholen in Friesland alle kansen om hun eigenaarschap van cultuuronderwijs naar geheel eigen inzicht te ontwikkelen. Daarbij spelen de deskundigheid van leerkrachten en afspraken binnen het schoolteam een belangrijke rol.

  • Verankering van cultuureducatie binnen de basisscholen in Fryslân, waarbij de school eigenaarschap ontwikkelt;
  • Scholen bereiken die nog niet in beeld zijn

Aanleiding
Alle Friese basisscholen kunnen profiteren van extra geld dat beschikbaar komt voor de ontwikkeling van de borging van kunstonderwijs binnen de scholen. Samen met het project Lân fan taal gaf Keunstwurk het nieuwe programma voor KEK vorm.

Waar werken we naartoe?
KEK2 is een visie op cultuuronderwijs. Een visie waarmee cultuuronderwijs een plek krijgt in het bestaande curriculum van de school. Daarmee wordt ook een pad uitgestippeld om met kunst, cultuur en taal het bestaande curriculum te verrijken tot toekomstgericht onderwijs. Het laat creativiteit de motor zijn. Een manier van denken, om het onderwijs op een betekenisvolle manier vorm te geven. Een missie om cultuur, kunst en taal op een bewustere manier onderdeel uit te laten maken van het onderwijs.

Meer weten over KEK2?

Kultuerfilter.nl is dé website voor leerkrachten in het basisonderwijs. Hier vind je alle informatie, bijeenkomsten, workshops en cursussen van het vierjarige programma KEK2.

De provincie Fryslân en het ministerie van OC&W investeren gezamenlijk in een vierjarig traject KEK (Kultuer Edukaasje mei Kwaliteit). Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is de uitvoerende organisatie van de regeling.