Mijn Keunstwurk

Korps in de Klas

Soort
Cultuureducatie, Cultuurparticipatie, Talentontwikkeling, Muziek, Primair onderwijs
Website
www.korpsindeklas.frl
Partners

De opvolger van Korps in de Klas

KiK2.0 is een vernieuwde versie van het oorspronkelijke Korps in de Klas. Dit project is voor zowel de basisschool als het lokale orkest. Gezamenlijk zetten de school en de muziekvereniging met KiK2.0 een leuk en enthousiast project op wat zowel in de school als buiten de school plaatsvindt. Daarnaast komen leerkrachten van de school en dirigenten of docenten van het orkest bij elkaar tijdens inspiratiedagen.

  • Deskundigheidsbevordering van zowel de docent als de dirigent.
  • Invulling geven aan het muziekonderwijs in groep 5/6.
  • Werving nieuwe leerlingen voor het orkest.
  • Opzetten jeugdkorps/samenspeelgroep.

Aanleiding
Van 2013 tot 2016 heeft de eerste versie van het project Korps in de Klas (KiK) gedraaid. Er was de wens vanuit het OMF om dit project onder de loep te nemen en te vernieuwen. Veel orkest kampen namelijk met een tekort aan jeugdleerlingen en het OMF (ondersteunt door Keunstwurk) wil orkesten via KiK2.0 de mogelijkheid bieden om meer jeugd aan te trekken.

Waar werken we naartoe?
Uiteindelijke doel is dat de orkesten jeugdbeleid doorontwikkelen en investeren in de jeugd. KiK2.0 loopt drie jaar, waarbij in totaal ruimte is voor een 30-tal orkesten. Dit zijn dus tien orkesten die per schooljaar mee kunnen doen. Wanneer de orkesten een goed onderbouwde aanvraag doen bij KiK, krijgen ze financiële ondersteuning en maatwerkadvies voor hun project.

Contactpersonen
Gerda RoordaAdviseur Muziek & Cultuureducatie
Werkdagen:di, wo
Telefoon:058 234 34 13
Thijs OudAdviseur Impuls Muziekonderwijs
Werkdagen:wo, do, vr
Telefoon:058 234 34 61