Mijn Keunstwurk

Kunst Versterkt

Soort
Cultuurparticipatie
Partners

Kunst inzetten bij maatschappelijke problemen: niet alleen binnen de kunstsector zelf, maar ook in andere sectoren. Dat is het doel van Kunst Versterkt. Door middel van verschillende activiteiten wordt er verbinding gezocht tussen de thema’s kunst, zorg en welzijn en natuur.

  • Leefbaarheid in de provincie positief beïnvloeden door middel van culturele programma’s op lokaal niveau.
  • Bewustwordingsproces van de waarde van kunst voor de samenleving stimuleren.
  • Verbinden van de kunstsector en andere maatschappelijke domeinen.

Aanleiding

De Friese cultuur is nauw verbonden met de natuur en het landschap. De wisselwerking is een belangrijk thema voor Leeuwarden-Fryslân 2018. Hiermee is de aandacht getrokken van het landelijke LKCA, dat zich bezighoudt met de tendens waarbij kunst en cultuur ingezet wordt bij veranderingsprocessen op het gebied van Kunst, Zorg en Welzijn en Natuur. Momenteel groeit de bewustwording en de bezorgdheid over de verschraling van het landschap. Ook in Fryslân is daar steeds meer aandacht voor, vooral door de komst van Leeuwarden-Fryslân 2018. De thematische activiteiten van Kunst Versterkt richten zich in 2017 op kunst, zorg en welzijn en natuur.

Waar werken we naartoe?

Keunstwurk wil kunst meer onder de aandacht brengen binnen andere sectoren, zodat zij kunst vaker inzetten bij het zoeken van nieuwe oplossingen voor maatschappelijke problemen. Momenteel worden de doelen van Kunst Versterkt nagestreefd door middel van vier subprojecten: Kunst in Kerken, de Boekingskrant- en markt, de Kunst Alliantie en De Reis.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe.frl
Werkdagen:ma & do
Telefoon:058 234 34 46