Mijn Keunstwurk
Soort
Cultuurparticipatie, Cultuurinnovatie
Website
www.dereis.frl
Projecten
Alle projecten die plaats gevonden hebben en projecten die onderweg zijn vind je op de website van De Reis.
Partners
Subprojecten

Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur.

De Reis gelooft in de kracht van de mensen en in dit geval in die van initiatiefnemers, makers en een Mienskip! Je bent verantwoordelijk voor je eigen leefomgeving, je bent zelf in staat om iets te veranderen en kunst en cultuur kunnen daarbij helpen. Het helpt om dingen bespreekbaar te maken, te verbinden, maar je doet het zelf, samen en met elkaar. Dit is belangrijk om de verandering op lange termijn te laten slagen zodat deze opgenomen wordt in de Mienskip.

  • Participatieprogramma met grote zeggingskracht en uitstraling.
  • Nauwe samenwerking met het open programma van Leeuwarden-Fryslân 2018.
  • Projecten die maatschappelijk relevant zijn, artistiek uitdagend en krachtig uitgevoerd worden.
  • Optimale mix van ervaren en beginnende makers.
  • Aansluiting vinden bij een internationaal netwerk van makers en organisaties.

Aanleiding

Fryslân staat de komende jaren voor de uitdaging het platteland vitaal te houden. Onder andere de bevolkingskrimp en de relatie tussen stad en platteland vormen uitdagingen die om een nieuw perspectief vragen. Dat vraagt om een samenleving die zichzelf opnieuw uitvindt. De oude oplossingen voldoen niet meer. Daarom kiezen de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân voor vernieuwing als basis voor hun samenwerkingsagenda 2013-2025. De Reis, als onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018, betekent een extra impuls voor die ambitie. In de aanloop naar Leeuwarden-Fryslân 2018 is De Reis al van start gegaan.

Waar werken we naartoe?

Keunstwurk vergroot door middel van De Reis de expertise over sociaal-artistieke praktijken in Fryslân en het draagvlak daarvoor in het maatschappelijke en culturele veld. Deze praktijken moeten zich ook na 2018 verder kunnen ontwikkelen. We werken aan een duurzaam lokaal netwerk met sterke landelijke en Europese vertakkingen. In dat kader is Keunstwurk ook aangesloten bij CAL-XL, een community of practice van vergelijkbare meerjarige programma’s in Nederland en elders in Europa, die ook investeren in een duurzaam productieklimaat voor sociaal-artistieke praktijken.

  • Ontwikkeling en uitvoering van participatieve kunst- en ontwerppraktijken die bijdragen aan de maatschappelijke ontwikkeling van Fryslân als iepen mienskip.
  • Ontwikkeling en uitvoering van een lerend netwerk, een community of practice, van kunstenaars en maatschappelijke initiatiefnemers.
  • Ontwikkeling en positionering van een nieuwe generatie kunstenaars en ontwerpers in Fryslân die sociaal-artistieke praktijken succesvol vorm en inhoud kunnen geven.
Contactpersonen
Rozemarijn StrubbeAdviseur Theater & Projectleider De Reis
Werkdagen:ma, di & do
Telefoon:058 234 34 50
Afke BrenninkmeijerAdviseur dans
Werkdagen:di & wo
Telefoon:058 234 34 14