Mijn Keunstwurk

Borderline Offensive

De Reis
Soort
Culturele hoofdstad, Cultuurparticipatie
Website
www.borderlineoffensive.eu
Partners

Borderline Offensive is een artistiek programma met als belangrijkste wapens verbeeldingskracht en humor. Deze wapens worden ingezet om een interculturele dialoog op gang te brengen over populisme en het migrantenvraagstuk, om zo vervolgens de actuele polarisatie in Europa op humoristische wijze te ontregelen. In het voorjaar van 2018 starten 12 culturele organisaties en 20 kunstenaars uit Europa en het Midden-Oosten met het ontwikkelen van humoristische interventies in vijf lokale contexten. Voor de Nederlandse context ligt de coördinatie en productie bij Keunstwurk, CAL-XL en La Benevolencija.

Aanleiding
De directe aanleiding zijn de uiteenlopende reacties op de vluchtelingencrisis, maar in essentie gaat het om een diepere laag van onbegrip, angst en woede tussen mensen die globalisatie als een kans zien of als een bedreiging.

Waar werken we naartoe?
Het doel van het programma is te inspireren tot een de-escalatie van de actuele polarisatie in Europa. Dat wordt gedaan door het ontwikkelen van humoristische interventies. Met deze interventies wordt er gezocht naar een veilige speelruimte waar de ‘opponenten’ ook weer kunnen lachen om de verschillen, verleid worden om elkaar te ontmoeten en te experimenteren met meer empathische en constructieve omgangsvormen.

De meest veelbelovende interventies worden in het najaar van 2018 doorontwikkeld zodat ze herhaalbaar en schaalbaar zijn in verschillende contexten. De interventies hebben hun première in de laatste week van het Leeuwarden-Fryslân 2018-programma. Er wordt dan ook een online platform gepresenteerd waarop de interventies zichtbaar zijn en waarop ‘derden’ worden uitgenodigd om ze over te nemen en/of zelf vergelijkbare interventies te ontwikkelen en op het platform te ‘posten’.

In 2019 worden de interventies ook uitgevoerd in de andere elf deelnemende steden en tijdens een aantal humorfestivals in Europa. Als het succesvol is, worden ze ook overgenomen in een groeiend aantal andere steden en dorpen, door organisaties die zich bij het platform aansluiten. De veranderstrategie, de impact van de verschillende interventies en het platform wordt gevolgd en onderzocht door een internationaal team van wetenschappers. In 2020 wordt deze eerste fase van het programma afgerond met een aantal workshops en een internationale conferentie in Zweden over de resultaten.

Agenda
Contactpersoon
Sikko CleveringaExtern Adviseur, Coördinator Borderline Offensive
Mobiel:06 81 59 22 48