Mijn Keunstwurk

Dwarskijkers

De Reis
Soort
Cultuurinnovatie, Professionele Kunst, Cultuurparticipatie
Partners

Keunstwurk organiseert, in overleg met onder andere De Reis, Leeuwarden-Fryslân 2018, de Provincie Fryslân en De Moanne, een serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij.

Aanleiding

Om mogelijke spanningen en contradicties van iepen mienskip, het centrale thema van Leeuwarden-Fryslân 2018, weg te nemen werd het project Dwarskijkers gestart. Wetenschappers, kunstenaars en bestuurders krijgen de mogelijkheid om zich uit te spreken over de uitdagingen die zij zien in deze tijd en welke rol kunst en cultuur daarin kunnen of moeten spelen. De lezingen worden georganiseerd door De Reis en Keunstwurk in nauwe samenwerking met CAL-XL, laboratorium voor kunst en samenleving.

Waar werken we naartoe?

Dwarskijkers moet bouwstenen leveren voor nieuwe open gemeenschaps- en kunstpraktijken. Het moet er vervolgens voor zorgen dat Fryslân zich ontwikkelt tot een iepen mienskip die openstaat voor nieuwe invloeden en gericht is op de toekomst.


Dwarskijkers is een project van De Reis, het community-art programma van Keunstwurk dat uitdagende ideeën en initiatieven uit de Friese samenleving helpt realiseren. De Reis is onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Logobanner De Reis


Contactpersoon
Rozemarijn StrubbeAdviseur Theater & Projectleider De Reis
Werkdagen:ma, di & do
Telefoon:058 234 34 50