Mijn Keunstwurk

Let’s Dance

Soort
Cultuurparticipatie, Talentontwikkeling
Website
www.letsdanceeurope.eu
Partners

Let’s Dance is uniek dansproject dat jonge Friese makers wil stimuleren zichzelf te ontwikkelen als professional op het gebied van Community Dans Theater. Het uitgangspunt hierbij is het feit dat ieder mens op artistiek hoogwaardig niveau kan dansen, ongeacht zijn fysieke mogelijkheden of achtergrond. Nooit eerder werd op Europees niveau in Friesland een dansproject gerealiseerd met deze doelstelling. Het project is

  • Dans toegankelijker maken voor een breder publiek.
  • Het begrip Community Dans Theater bekender maken.
  • Jonge makers voeden als professional op dit gebied.

Aanleiding

Het begrip Community Dans Theater (CDT) is in Nederland nog behoorlijk onbekend. CDT is een samengaan van de Dans Theater-methodiek en Community Dans (dans voor groepen die niet tot de groep professionele- of amateurdansers behoren).

Het project Let’s Dance hecht grote waarde aan het uitgangspunt van CDT. CDT gaat uit van het feit dat het lichaam het enige instrument is dat we bezitten en dat we dat in kunnen zetten om mensen met elkaar te verbinden, ongeacht ervaring, achtergrond of mogelijkheden. Niet door allerlei technische hoogstandjes, maar enkel door uit te gaan van beweging. Dans ontstaat niet alleen wanneer een ballerina een pirouette draait, dans ontstaat zodra beweging ingezet wordt om iets te verbeelden. En dat kan op alle niveaus: door professionele dansers, door talentvolle amateurdansers of door mensen die gewoon plezier hebben in bewegen op hun eigen manier, vanuit hun eigen mogelijkheden. Om te kunnen werken met zulke diverse doelgroepen en tegelijkertijd een artistiek hoogwaardig product neer te zetten, zijn jonge professionals met specifieke deskundigheid nodig. En die zijn er in Nederland en zeker in Friesland, nog erg weinig. Let’s Dance wil daar verandering in brengen en jonge makers voeden als professional op dit gebied. Door dit te doen vanuit een Europese insteek wordt het netwerk op dit gebied vergroot en kan CDT verbreed en doorontwikkeld worden.

Waar werken we naartoe?

Het project bestaat uit vijf verschillende onderdelen: artistieke workshops, een uitwisselingsprogramma, een educatieprogramma, seminars, een online masterclass  en na afloop van het project wordt door middel van foto´s en films een tentoonstelling gemaakt over het proces en het resultaat ervan. Ook wordt er een E-tutorial samengesteld zodat de opgedane ervaringen gedeeld kunnen blijven worden met jonge makers die in deze werkwijze geïnteresseerd zijn.