Menu
Mijn Keunstwurk

Leve de vereniging!

Werkgebied
Amateurkunst

Om het Fryske verenigingsleven te ondersteunen en te activeren, zijn Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk een campagne gestart onder de noemer Leve de Vereniging. Samen organiseren Sport Fryslân, Doarpswurk en Keunstwurk webinars, cursussen en bijeenkomsten voor verenigingen. De onderwerpen spelen in op actuele uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld financiën en ledenwerving.

  • Actuele uitdagingen verenigingsleven
  • Webinars, cursussen, bijeenkomsten

Aanleiding

Sport Fryslan, Doarpswurk en Keunstwurk ondersteunen als organisaties ieder verenigingen in hun eigen sector, maar de uitdagingen in deze sectoren zijn vaak vergelijkbaar: dalende ledenaantallen, het vinden van bestuursleden, afnemende financiële middelen. Samen willen we werken aan een toekomstbestendig verenigingsleven. Niet alleen voor formele verenigingen, maar ook de informele verbanden.

Want een afnemend verenigingsleven, kan volgens het FSP in Fryslân op termijn de zogenaamde Friese Paradox in gevaar brengen. De paradox houdt het volgende in: Fryslân liggen de opleidings- en inkomensniveaus lager dan het landelijke gemiddelde. Logischerwijs zou daar een lager gevoel van geluk en welbevinden uit voortvloeien, maar dat gevoel blijft in Fryslân juist uit. Een van de verklaringen voor deze bijzondere tegenstelling lijkt het hoge Mienskip-gevoel te zijn, waar de verenigingen een belangrijk deel aan bijdragen. Vanuit dat opzicht is het daarom volgens de samenwerkende organisaties belangrijk om in te zetten op een veerkrachtig en weerbaar verenigingsleven.

Waar werken we naartoe?

De campagne werd maandagavond 29 maart afgetrapt met een online café over de toekomst van het Fryske verenigingsleven, waar zo’n 130 verenigingen uit de hele provincie aanwezig waren. Het online café werd opgevolgd door een werkconferentie op donderdag 1 april met tientallen bestuurders van verenigingen, wethouders en vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en koepelorganisaties. Daarna hebben er verschillende webinars plaatsgevonden voor verenigingen en is er samen met het Fries Sociaal Planbureau een breed (vervolg)onderzoek gedaan naar het verenigingsleven.In 2022 wordt de campagne voortgezet met nieuwe actuele thema’s.

Daarnaast wisselen Sport Fryslan, Doarpswurk en Keunstwurk kennis en ervaring uit om daarmee de ondersteuningsaanpak te optimaliseren. Samen onderzoeken de organisaties hoe er meer integraal samengewerkt kan worden.

Contactpersoon
Wilbert ZwierCultuurverbinder HaFaBra
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 29628366