Mijn Keunstwurk
Soort
Beeldende kunst, Culturele Hoofdstad, Cultuurparticipatie, Muziek, Professionele kunst
Website
www.lud.frl
Partners

Het Rijsterbos in Gaasterland is van 15 augustus 2018 t/m 15 oktober 2018 het decor van de unieke sound art-tentoonstelling LÛD. Met deze tentoonstelling wil Kunstkring Gaasterland, met ondersteuning van Margaretha Cats als adviseur beeldende kunst bij Keunstwurk, kunsthistoricus Rudy Hodel en beeldend kunstenaar Gerlof Hamersma, een beeld geven van de enorme diversiteit binnen de geluidskunst.

Aan LÛD werken vijftien beeldende kunstenaars, uit binnen- en buitenland, mee. Een aantal van hen hebben speciaal een nieuw werk gemaakt voor het Rijsterbos. Van de anderen wordt bestaand werk getoond dat is geselecteerd op basis van geschiktheid voor de locatie en artistieke criteria. Sommige kunstenaars zijn geselecteerd vanwege het talige, verhalende aspect van hun werk. Anderen zijn geselecteerd vanwege antropologische of sociale aspecten, hun affiniteit met de natuur of hun voorliefde voor meer experimenteel geluid.

Geluidskunst is beeldende kunst waarin de kritische receptie van geluid centraal staat. Geluidskunst moet derhalve vooral gehoord in plaats van gezien worden. Even belangrijk als het geluid zelf is de betekenis ervan. Als onderdeel van de hedendaagse (conceptuele) kunst gaat het hedendaagse geluidskunst ook en vooral over de (tekstuele, sociale of politieke) betekenis van geluid. Zoals in alle conceptuele kunst gaat het over de betekenisgeving binnen een bepaalde context of cultureel bepaalde situatie. Verschijningsvormen van geluidskunst kunnen klanksculpturen, klankobjecten en klankperformances zijn.

Fotograaf: Wybrich Warns

Kunstenaars

De deelnemende kunstenaars zijn Uri Aran, Cecilia Bengtsson, Cilia Erens, Dora García / Jan Mech, Bouke Groen, Voebe de Gruyter, Florian Hecker, Edwin van der Heide, Saskia Janssen, Laura Maes, Matt Mullican, Jan Ruerd Oosterhaven, Falke Pisano, Stijn Verhoeff i.s.m. Malu Peeters en Sjoerd Leijten, Ramon van de Werken en Peter Zegveld.

Naast de tentoonstelling is er een afwisselend randprogramma met kortlopende projecten en workshops waar het publiek aan kan deelnemen. Cecilia Bengtsson en Friese kunstenaars Jilles Postma, Danny Zwols, Wander Kars, Tristan Visser en Jochem Knoef leveren een bijdrage aan het randprogramma.

Meer informatie over de kunstenaars is te lezen op de website van LÛD.


LÛD is een initiatief van de Kunstkring Gaasterland met ondersteuning van Margaretha Cats, adviseur beeldende kunst Keunstwurk, kunsthistoricus Rudy Hodel en beeldend kunstenaar Gerlof Hamersma. Met speciale dank aan It Fryske Gea. Mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaanfonds.