Mijn Keunstwurk

Muzyk Puls

Soort
Cultuurparticipatie, Talentontwikkeling
Partners

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan meer en beter muziekonderwijs in Fryslân. Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Keunstwurk vindt het versterken van kennis en deskundigheid op het gebied van muziekonderwijs belangrijk en wil de scholen ondersteunen bij het indienen van de aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen, directeuren en leerkrachten die voor de klas staan kunnen via Keunstwurk het programma MuzykPuls volgen: een driejarig traject op maat, waarbij muziekonderwijs stapsgewijs geïntegreerd wordt als onderdeel in de school.

  • Trajectbegeleiding: coördineren, adviseren, bemiddelen en monitoren.
    Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

    • Team programma deskundigheid
    • Individueel programma leerkrachten
    • Coaching in de klas

Waar werken we naartoe?

MuzykPuls is een driejarig deskundigheidsbevorderingstraject waarin de school of onderwijsorganisatie een duurzaam plan ontwikkelt voor muziekonderwijs, dat na afloop van de muziekregeling onderdeel is geworden van de school. Iedere school of onderwijsorganisatie bepaalt zelf uit welke onderdelen de ondersteuning van Keunstwurk zal bestaan. Deze onderdelen vormen samen een pakket dat precies bij de school past. Keunstwurk biedt hiermee deskundigheidsbevordering op maat aan.

Contactpersoon
Gerda RoordaAdviseur Muziek & Cultuureducatie
Werkdagen:di, wo
Telefoon:058 234 34 13