Mijn Keunstwurk

Sjongfestival

Soort
Cultuureducatie, Talentontwikkeling
Website
www.sjongfestival.frl
Partners

Het Sjongfestival is een tweejaarlijks festival voor leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 van de basisschool en draagt bij aan het stimuleren en verduurzamen van de zangcultuur op de basisscholen in Fryslân. Kinderen laten hun zangtalent horen door mee te doen aan een auditie. De 10 beste klassen gaan door naar de finale. Voor de meeste kinderen is het Sjongfestival hun eerste ervaring ‘op het grote podium’ en dat heeft grote impact.

Aanleiding

Het Sjongfestival is in 1999 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Omrop Fryslân (afdeling schooltelevisie en schoolradio) en Cedin (afdeling meertaligheid). Het doel was de zangpraktijk in Fryslân te bevorderen door middel van een zangfestival met een competitie-element.

Waar werken we naartoe?

De organisatie van het Sjongfestival 2018 zet steviger in op het vergroten van de bekendheid en de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Naar aanleiding van de evaluatie van de vorige editie blijkt dat daar behoefte aan is onder de leerkrachten. Door de samenwerking met City Proms wordt het Sjongfestival onder een breder publiek onder de aandacht gebracht.

Er wordt specifiek ingezet op:

  • Deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het basisonderwijs.
  • Bevordering van het zingen in het Fries en andere talen die op school worden gesproken.
  • Promotie versterken.
  • Afstemming en samenhang tussen diverse partners.
Contactpersoon
Gerda RoordaAdviseur Muziek
Werkdagen:di, wo
Telefoon:058 234 34 13