Menu
Mijn Keunstwurk

Tijd voor Talent – Tiid foar Talint

Soort
Cultuurparticipatie
Website
www.tijdvoortalent.frl
Partners

Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond. Dit zijn de kernwaarden van Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenzestig jaar.

  • Impuls voor cultuurbeleid op gemeenteniveau voor personen van 50 jaar en ouder
  • Methode voor het stimuleren van kunstbeoefening door personen van 50 jaar en ouder
  • Nulmeting over cultuuraanbod- en afname voor en door personen van 50 jaar en ouder
  • Concrete informatie over de behoefte van personen van 50 jaar en ouder

Aanleiding
Landelijk staat het thema ‘senioren’ in de schijnwerpers. Ook in Fryslân slaat de vergrijzing toe. Dit project levert gegevens op over de culturele wensen van mensen van 50 jaar en ouder. De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen vormen een proeftuin voor een basisstructuur om de ouderen goed te bereiken met het juiste aanbod.

Waar werken we naartoe?
Meedoen aan kunst en cultuur helpt om gezond ouder te worden. We werken daarom toe naar een situatie waarbij in heel Fryslân meer personen van 50 jaar en ouder aan kunst & cultuur doen. Keunstwurk deelt de opbrengsten en ervaringen van Tijd voor Talent met andere gemeenten. Op deze manier kan de methode voor het stimuleren van kunstbeoefening door mensen van 50 jaar en ouder in de hele provincie ingezet worden. Daarnaast draagt Tijd voor Talent bij aan het uitbreiden van perspectief op werkgelegenheid van kunstmakers.