Mijn Keunstwurk
Soort
Cultuurparticipatie, Talentontwikkeling
Website
www.tijdvoortalent.nl
Partners

Friese kunstprofessionals worden uitgenodigd deel te nemen aan een traject waarin zij onder begeleiding werken aan het ontwikkelen en realiseren van projecten met 65-plussers. De focus ligt daarbij op een aantal zaken:
•    doelgroep gerichte marketing
•    ontwikkelen van artistiek-inhoudelijk aanbod in samenspraak met de doelgroep
•    samenwerking met organisaties uit andere sectoren, zoals welzijn, sociaal-cultureel werk, ouderenbonden
•    werven van inkomsten

Makers leren en maken is onderdeel van het project Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenzestig jaar. Kernwaarden zijn: kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond.

Aanleiding
Landelijk staat het thema ‘senioren’ in de schijnwerpers. Ook in Fryslân slaat de vergrijzing toe. Dit project levert gegevens op over de culturele wensen van mensen van 65 jaar en ouder. De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen vormen een proeftuin voor een basisstructuur om de ouderen goed te bereiken met het juiste aanbod.

Waar werken we naartoe?
Meedoen aan kunst & cultuur helpt om gezond ouder te worden. We werken daarom toe naar een situatie waarbij in heel Fryslân meer personen van 65 jaar en ouder aan kunst & cultuur doen. Keunstwurk deelt de opbrengsten en ervaringen van Tijd voor Talent met andere gemeenten. Op deze manier kan de methode voor het stimuleren van kunstbeoefening door mensen van 65 jaar en ouder in de hele provincie ingezet worden. Daarnaast draagt Tijd voor Talent bij aan het uitbreiden van perspectief op werkgelegenheid van kunstmakers.