Mijn Keunstwurk

Onderzoek kunst- en cultuurdeelname 65-plussers

Tijd voor Talent – Tiid foar Talint
Soort
Cultuurparticipatie
Website
www.tijdvoortalent.nl
Partners

Om erachter te komen hoe de stand van zaken op dit moment is met betrekking tot actieve kunst- en cultuurdeelname door 65-plussers in Fryslân, wordt in samenwerking met het Fries Sociaal Planbureau en Cal XL onderzoek gedaan naar het aanbod voor deze doelgroep en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt door hen. Daarnaast worden ook demografische en sociaal-maatschappelijke factoren onderzocht.  Dit onderzoek vindt plaats in de twee pilotgemeenten van het project: Achtkarspelen en Smallingerland.

Dit onderzoek is onderdeel van het project Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenzestig jaar. Kernwaarden zijn: Kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond.

Aanleiding
Landelijk staat het thema ‘senioren’ in de schijnwerpers. Ook in Fryslân slaat de vergrijzing toe. Dit project levert gegevens op over de culturele wensen van mensen van 65 jaar en ouder. De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen vormen een proeftuin voor een basisstructuur om de ouderen goed te bereiken met het juiste aanbod.

Waar werken we naartoe?
Meedoen aan kunst & cultuur helpt om gezond ouder te worden. We werken daarom toe naar een situatie waarbij in heel Fryslân meer personen van 65 jaar en ouder aan kunst & cultuur doen. Keunstwurk deelt de opbrengsten en ervaringen van Tijd voor Talent met andere gemeenten. Op deze manier kan de methode voor het stimuleren van kunstbeoefening door mensen van 65 jaar en ouder in de hele provincie ingezet worden. Daarnaast draagt Tijd voor Talent bij aan het uitbreiden van perspectief op werkgelegenheid van kunstmakers.