Mijn Keunstwurk
Soort
Cultuurparticipatie
Website
www.tijdvoortalent.frl
Partners

Wat willen personen van 65 jaar en ouder zelf eigenlijk? Of hoe komen we er achter of ze wat willen op het gebied van kunst en cultuur wanneer ze niet aangeven een behoefte te hebben?
Daar kom je maar op één manier achter: door de doelgroep op te zoeken en hen daarnaar te vragen. Met een speciaal daartoe aangeklede bus rijden we een aantal dorpen van Smallingerland en Achtkarspelen in, om met 65-plussers in gesprek te gaan. Dat gebeurt vanzelfsprekend op theatrale wijze en in de geborgenheid van de eigen leefomgeving. Vraagma(k)kers zijn Daan Levy en Frans Schepens. De uitkomsten van deze bustoer worden verwerkt in het ontwikkelen van een leertraject voor kunstprofessionals.

De vraagma(k)kers zijn onderdeel van het project Tijd voor Talent. Met dit project ontwikkelen we kunst- en cultuurprojecten voor mensen van boven de vijfenzestig jaar. Kernwaarden zijn: kunst en cultuur verbindt, stimuleert, raakt en is gezond.

Aanleiding
Landelijk staat het thema ‘senioren’ in de schijnwerpers. Ook in Fryslân slaat de vergrijzing toe. Dit project levert gegevens op over de culturele wensen van mensen van 65 jaar en ouder. De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen vormen een proeftuin voor een basisstructuur om de ouderen goed te bereiken met het juiste aanbod.

Waar werken we naartoe?
Meedoen aan kunst & cultuur helpt om gezond ouder te worden. We werken daarom toe naar een situatie waarbij in heel Fryslân meer personen van 65 jaar en ouder aan kunst & cultuur doen. Keunstwurk deelt de opbrengsten en ervaringen van Tijd voor Talent met andere gemeenten. Op deze manier kan de methode voor het stimuleren van kunstbeoefening door mensen van 65 jaar en ouder in de hele provincie ingezet worden. Daarnaast draagt Tijd voor Talent bij aan het uitbreiden van perspectief op werkgelegenheid van kunstmakers.