Mijn Keunstwurk

VOCO – voortgezet onderwijs

Soort
Cultuureducatie
Website
www.voortgezetcultuuronderwijs.nl

VOCO is een project gericht op het ontwikkelen van betekenisvol vakoverstijgend cultuuronderwijs in het voortgezet onderwijs. Door middel van co-creatie van de school en cultuurprofessionals wordt een visie en programma ontwikkeld dat aansluit bij de belevingswereld van de jongeren op jouw school. 

Aanleiding
Met de subsidieregeling ‘Versterking Cultuureducatie vmbo’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen we cultuuronderwijs verdiepen, versterken en verankeren. Dit kan in het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Deze regeling kan de tijd en ruimte bieden om je ideeën concreet te maken en voor die verbeterslag te gaan. Door de subsidie van het Fonds, in combinatie met het trainingstraject van VOCO, kunnen we concrete stappen gaan zetten!

Meer weten of meedoen?

Contactpersoon
Emiel CopiniAdviseur Kunst- en cultuuronderwijs VO
Werkdagen:di, do