Menu
Mijn Keunstwurk

STIPE Cursus | Kickstart voor je idee – Les 1

Wat is je idee? Het lijkt zo’n eenvoudige vraag. Toch is het antwoord hierop niet altijd hetzelfde. Het hangt van je gesprekspartner af wat hij/zij wil weten. In de cursus Kickstart voor je idee creëer je ingrediënten die je zult gaan gebruiken in je gesprekken over je plan.

Les 1: je passie en de maatschappelijke context van je idee

Passie

Alles begint met passie: jouw idee waar je zelf helemaal warm van wordt. Als je eraan denkt, loop je over van de energie. Dat gevoel wil je overbrengen op anderen. Als je er zelf helemaal vol van bent, wil het nog wel eens gebeuren dat je zoveel vertelt dat je gesprekspartner de draad kwijtraakt. De kunst is om je gesprekspartner stapsgewijs mee te nemen in je idee. Je begint met een heldere omschrijving van wat je wilt gaan doen.

Maatschappelijke context

De volgende stap is kijken wat de maatschappelijke context van je idee is. Dit is nogal een groots begrip. Je kunt dit omschrijven als de sociale achtergrond, de situatie waarin je project gaat plaatsvinden. We nemen het voorbeeld uit het filmpje van deze les. Daar zie je twee groepen die beide muziek maken, kinderen in de schoolband en ouderen in een seniorenkoor. Deze twee groepen hebben geen contact met elkaar, ook al wonen ze in hetzelfde dorp. Voor de sociale cohesie, versteviging van het onderlinge contact in het dorp, zou er een positieve stap worden gemaakt als de ouderen en kinderen in contact kwamen met elkaar.

Verandering is waardevol

Aan de hand van een aantal vragen kun je de maatschappelijke context van jouw idee specifiek maken. Wat is de huidige situatie van de mensen van je plan? Door welke reden is deze situatie ontstaan? Waarom kunnen de mensen niet zelf de situatie veranderen? Of anders verwoord: wat houdt de situatie in stand? Voeg daar aan toe waarom het noodzakelijk of waardevol is dat er verandering komt. Hierbij kun je denken aan leefbaarheid, aan een artistieke ervaring, aan verbinding tussen mensen of een gat in jouw vakgebied. Jouw project is een bouwsteen voor een betere toekomst.

Wellicht lijkt de vraag naar de maatschappelijke context je nu nog niet van belang in les 1. In deze Kickstart zul je zien dat alle volgende stappen hier op doorbouwen. Ook straks het zoeken naar financiële middelen. Want veel fondsen stellen voorwaarden aan de maatschappelijke achtergrond van projecten die ze financieren.

Samenvatting

In deze les beschrijf je de kern van je idee met de context. Hiermee worden de vragen wie, wat, waar en waarom beantwoord.


Opdracht

  • Beschrijf in één alinea wat je idee is. Wat wil je gaan doen? Benoem wie er aan meedoen en als het belangrijk is ook waar het plaatsvindt.
  • Schrijf daarna in twee alinea’s wat de huidige situatie van de deelnemers is. Waarom is het noodzakelijk om dit te veranderen? Dit is de maatschappelijke context van je plan.

Veel succes met les 1!


Online classroom ma. 26 september

Datum online classroom Dinsdag 21 februari 2023
Tijd Van 19.30 tot 20.30 uur
Inhoud Stel je vragen tijdens de online classroom!
Overige data Les 2 donderdag 23 feb | les 3 donderdag 2 mrt | Online classroom 2: dinsdag 7 mrt| les 4 donderdag 9 mrt 2023

Vragen?

Heb je vragen over deze les of wil je feedback op je uitwerking van de opdracht? Je mag de uitwerkingen van de opdrachten rechtstreeks sturen naar de docent via  judith.baarsma@keunstwurk.nl. Vooraf aan de volgende les, krijg je hier persoonlijk feedback op.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:di, wo, do
Telefoon:06 48497086