Menu
Mijn Keunstwurk

STIPE Cursus | Kickstart voor je idee – Les 4

Les 4 wordt de uitsmijter van de Kickstart voor je idee. Deze week voegen we alle lessen samen tot één goed verhaal, tot een lekker lopende pitch. Je zult zien dat het na deze les makkelijker is geworden om je idee uit te leggen aan anderen en dat je idee beter aankomt bij je gesprekspartner.

Les 4: overtuig anderen met je p(l)akkende pitch

Onderdelen plan

In de afgelopen weken heb je je idee uitgewerkt. Je kunt nu vier essentiële onderdelen van je plan benoemen:

1. De kern van je idee
2. De context van je plan, maatschappelijk en/of artistiek
3. Het doel van je plan
4. Wat jouw idee zo uniek maakt, de eigenheid

Draagvlak

In les 3 heb je gekeken naar welke netwerken bij jouw idee kunnen aanhaken. In deze netwerken ga je medestanders zoeken. Zij vormen je draagvlak. Om draagvlak te creëren, ga je in de komende periode veel (digitale) kopjes koffie drinken. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bij het inventariseren van je netwerk, heb je ook benoemd welk belang mensen hebben bij jouw plan. De laatste stap is een lekker lopend verhaal met de vier essentiële onderdelen van je plan.

Een goede pitch

De broers Chip Heath & Dan Heath hebben in het boek De Plakfactor een aantal succesfactoren van een goede pitch samengesteld. We benoemen er hier drie:

  1. Eenvoudig: een kernachtig verhaal, een boodschap met zeggingskracht.
  2. Onverwacht: je idee doorbreekt verwachtingspatronen en wekt nieuwsgierigheid op.
  3. Gevoel: je verhaal speelt in op emoties, je maakt het idee voelbaar.

Mensen kunnen over het algemeen slechts drie argumenten of onderdelen herhalen uit een verhaal. Maak je verhaal eenvoudig zodat zij het kunnen onthouden en doorvertellen. Je hebt misschien het gevoel dat je niet compleet bent. Dat hindert in de eerste fase niet. Voor nu wil je dat anderen enthousiast worden en het door kunnen vertellen aan hun achterban.

Passie

Weet je nog dat we de eerste les begonnen over passie? Jouw passie zal anderen ook aansteken. Laat zien wie je bent en wat dit project voor jou betekent. Daarmee voelen mensen dat jij de juiste persoon bent om dit project in gang te zetten. De ontwikkeling die je in de cursus Kickstart hebt gemaakt, is dat je nu in staat bent je passie te onderbouwen en het verhaal af te stemmen op je gesprekspartner.

TIP: uit enthousiasme wil het wel voorkomen dat je in een valkuil van overcompleet trapt. Dat gebeurt als je té veel informatie en details in je pitch stopt. De zeggingskracht van de boodschap neemt dan juist af. Een goede manier om dit te checken is om je pitch te oefenen bij vrienden, familie en collega’s.

Projectplan

Ter afsluiting: als je merkt dat je idee goed aankomt bij anderen wordt het tijd voor de volgende stap: een echt projectplan!

Hiervoor heeft Stipe (onderdeel van Keunstwurk) een gratis format gemaakt. Dit heet de Toolbox en kun je vinden op Stipe.frl. De onderdelen die je in deze Kickstart-cursus hebt uitgewerkt, kun je gebruiken in het onderdeel Artistieke plan.

Samenvatting

Een p(l)akkende pitch is een goed lopend verhaal waarin de kern van je idee, de context, het doel en de eigenheid van het plan benoemd worden. Dit verhaal moet zo helder zijn dat de gesprekspartner het kan navertellen en aangestoken wordt door jouw passie.


Opdracht

  • Schrijf een pitch van maximaal één alinea. Verwerk hierin de vier essentiële onderdelen van je plan.
  • Herschrijf deze pitch minstens drie keer om tot een p(l)akkend verhaal te komen. Welke versie vind je het beste en waarom? Ook al ben je tevreden over de eerste versie, herschrijf het dan toch met een andere luisteraar/partner in gedachte. Stem het verhaal zo goed mogelijk af op de verschillende gesprekspartners.

Veel succes met les 4


Extra online classroom maandag 17 oktober

Datum Maandag 17 oktober 2022
Tijd Van 19.30 tot 20.30 uur
Inhoud Oefen je pitch en stel je vragen tijdens de livestream!

Vragen?

Heb je vragen over deze les of wil je feedback op je uitwerking van de opdracht? Je mag de uitwerkingen van de opdrachten rechtstreeks sturen naar de docent via  judith.baarsma@keunstwurk.nl. Vooraf aan de volgende les, krijg je hier persoonlijk feedback op.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:di, wo, do
Telefoon:06 48497086