Menu
Mijn Keunstwurk

STIPE online Cursus | Begroten is ook een kunst – Les 2

Je laat je liever niet verrassen en daarom maak je vooraf een realistische begroting. Behalve dat deze begroting zorgt dat je project ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden, geeft het vertrouwen dat je weet waar je het over hebt, ook voor financiers. Op deze manier wordt je begroting een betrouwbaar kompas dat de juiste richting geeft aan de uitvoering van je project.

Les 2: het dekkingsplan

Als je een project wilt opzetten, kijk je altijd eerst wat je zelf kunt betalen uit eigen middelen. Enig eigen budget geeft zekerheid om de eerste zaken alvast te betalen. Meestal moet er extra geld komen. Je zou dan geld kunnen genereren uit bijvoorbeeld sponsoracties of de verkoop van toegangskaarten.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om particuliere fondsen en de overheid om extra financiële steun te vragen. Het benutten van verschillende geldstromen noemen we cofinanciering. Met cofinanciering spreid je de kansen en geef je indirect te kennen dat een geldschieter niet de enige is die hier geld in steekt. De overheid huldigt bovendien al enige tijd het principe dat een redelijk deel van de inkomsten ‘uit de markt’ moet worden gehaald.

Een dekkingsplan bestaat vaak uit een mix van verschillende inkomstenbronnen zoals:

  • eigen bijdrage
  • opbrengsten uit verkoop
  • sponsoring
  • bijdragen particuliere fondsen
  • subsidie van overheden

Eigen bijdrage
Misschien heb je als organisatie zelf middelen in kas die ingezet kunnen worden voor de bedoelde activiteit. Dit kunnen ook uren zijn die in de ontwikkeling van het plan gestoken zijn. Deze inzet kun je kwantificeren (het toekennen van waarde aan uren inzet). Gebruik in dit geval de gebruikelijke tarieven voor vrijwilligerswerk. Er zijn allerlei manieren om zelf geld te genereren zoals donaties, giften en collectes.

Opbrengsten uit verkoop
Natuurlijk wil je graag dat er publiek komt en ook betaalt voor het beleven van de resultaten van je fantastische culturele mienskipsproject. De verkoop van toegangstickets hangt af van het aantal bezoekers. Een aanname van het aantal staat in het projectplan (houd een bezetting van 50 – 70% aan). Soms worden tentoongestelde werken of het decor ook te koop aangeboden. Stel vooraf vast waar die opbrengsten naar toe gaan. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat het onderdeel van de overeenkomst is dat de kunstenaar zelf deze opbrengsten int. In dat geval worden ze niet opgenomen in de begroting. Er zijn ook andere directe inkomsten mogelijk zoals de catering en/of verkoop van gadgets.

Sponsoring
Bijdragen vanuit bedrijven kunnen een heel mooie aanvulling zijn op subsidies van overheden en fondsen. Gebruik je persoonlijke netwerk om ondernemers te benaderen. Sluit goed aan bij het belang van de ondernemer/organisatie. Waarom is het project ook voor hen belangrijk?

Bij sponsoring denken we vaak aan het geven van een bedrag door een bedrijf. Laagdrempeliger dan het geven van geld is soms de inzet van medewerkers door een bedrijf. Korting is ook een vorm van sponsoring. Vaak zijn deze twee vormen van sponsoring makkelijker te realiseren dan geld.  Denk vooraf ook na over een goede tegenprestatie (denk weer aan het belang van de sponsor!) voor de financiële steun. Bekende voorbeelden zijn de advertenties op de toegangstickets, in het programmaboekje of naamsvermelding op crewshirts. Maar er zijn vele creatieve oplossingen hiervoor.

Een relatief nieuwe methode waarbij het mes aan twee kanten snijdt, is crowdfunding. Tegelijkertijd kun je met een crowdfundingscampagne geld én veel aandacht genereren. Daar staat tegenover dat zo’n campagne vaak veel tijd en energie vraagt en dat lang niet alle activiteiten geschikt zijn voor crowdfunding.

Bijdragen particuliere fondsen
Voor bijdragen van particuliere fondsen geldt, net als bij de overheden, dat er voorwaarden zijn verbonden aan de regeling. Deze voorwaarden staan op de website van het fonds geschreven en zijn dwingend. Het heeft geen zin om geld bij een muziekfonds aan te vragen als het om een beeldende activiteit gaat. Ook bij het aanvragen bij een fonds is het verstandig om vooraf contact te leggen en het plan eventueel al uit te leggen. Vraag daarbij gerust nog eens naar de prioriteiten die bij het fonds gesteld worden. Dat helpt je erg bij de uiteindelijke aanvraag.

Subsidie van overheden
Op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau bestaan subsidieregelingen waar je als cultureel mienskipsinitiatief gebruik van kan maken. Het is vaak niet mogelijk om steun van verschillende overheden te ‘stapelen’. Ook hier is het verstandig om vooraf voldoende informatie in te winnen bij de betreffende gemeente of provincie. Je kunt het plan voorleggen aan de ambtenaar die aan de subsidieregeling verbonden is. Dit voorkomt teleurstellingen.


Video bij les 2

 


Opdracht

  • Stel aan de hand van de bovenstaande suggesties je dekkingsplan op. Gebruik het Stipe-format. Vul eerst de gegevens in die je realistische vindt. Kijk dan naar het eindresultaat. Als er nog extra budget gevonden moet worden, ga je zoeken naar mogelijkheden. Je weet nu hoeveel geld je nog nodig hebt om tot het gewenste resultaat (=0) te komen. Als je niet een projectplan hebt, gebruik dan het voorbeeldproject als uitgangspunt voor je dekkingsplan.

Online classroom woensdag 28 september

Datum Woensdag 28 september 2022
Tijd Van 19.30 tot 21.00 uur
Inhoud Stel je vragen tijdens de livestream!

Extra advies

Mocht je na de cursus nog extra advies nodig hebben over je project, dan kun je gebruikmaken van het adviesloket van Stipe en verder sparren over je plan met begroting met één van de Stipe-adviseurs.

Contactpersoon
Lummie FokkemaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, di, wo, do
Telefoon:06 48886051