Menu
Mijn Keunstwurk

Vacature Adviseurs Beeldende Kunst

Keunstwurk zoekt per direct een adviseur (7,2 uur) en junior adviseur (7,2 uur) beeldende kunst.

OVER KEUNSTWURK

Kunst geeft kleur aan het leven. Het brengt mensen samen en biedt soms letterlijk nieuwe inzichten. Aan kunst doen draagt bij aan de kwaliteit van het leven; het maakt mensen én de samenleving completer, slimmer, sterker en beter! Dat is de kracht van kunst. In Fryslân zorgen wij als Keunstwurk voor dat de kunst vooruit komt, aan kracht wint. Dat doen we door het delen van kennis, het leggen van verbindingen en het doorvoeren en stimuleren van vernieuwing. Een taak waar we iedere dag vol overtuiging aan werken.

Keunstwurk ondersteunt de mienskip in Fryslân als kennis-, advies- en netwerkorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en de professionele kunsten. Keunstwurk richt zich op de ontwikkeling van creativiteit en talent voor jong en oud en het scheppen van meer mogelijkheden hiervoor in Fryslân.

CONTEXT

De adviseurs Beeldende kunst zijn verantwoordelijk voor het steunpunt voor de beeldende kunst in Fryslân. Kern van het steunpunt is om met beeldende kunst partners te zorgen voor een stevig netwerk voor beeldende kunstenaars en vormgevers. Het steunpunt gaat samen met het netwerk aan beeldende kunst partners een viertal taken uitvoeren. Dit zijn het creëren van overzicht: loket en de website, netwerken en verbinden, artistiek inhoudelijke ondersteuning en ondersteuning van ondernemerschap.

Samen bemensen jullie vooral een speciaal ingericht loket voor informatie, vragen en advies. Je weet waar professionals in dit gebied tegen aanlopen en kan hier scherpe en snelle oplossingen voor bedenken. Je bent een spin in het web op provinciaal niveau, kent het beeldende kunst netwerk goed en weet dit in te zetten. Je bent verantwoordelijk voor het up to date houden van de website en de databanken binnen Keunstwurk voor beeldende kunst. Daarnaast help je ook individuele kunstenaars met hulpvragen en schakelt waar nodig het netwerk beeldende kunst in. Je houdt vinger aan de pols van het Friese beeldende kunst klimaat. Je detecteert daarbij vernieuwende en tov het Friese veld complementaire ontwikkelingen en zet het netwerk hiervoor in. Je zoekt naar relevante verbindingen of samenwerkingen tussen kunstenaars, curatoren, presentatieplekken, collectieven, festivals, etc.

Naast de inhoudelijke kant ben je ook een teamspeler die goed kan samenwerken en linken weet te leggen met het netwerk. De junior adviseur heeft vooral als taak om jonge beeldende kunstenaar te bereiken.

TAKEN

Het takenpakket wordt over beide adviseurs verdeeld. Het gaat om:

 • Je bent verbinder en aanjager voor het netwerk beeldende kunst.
 • Je bent aanspreekpunt van het loket & website.
 • Je formuleert elk jaar samen met het netwerk een plan met jaardoelen betreffende Beeldende kunst.
 • Je bent een spin in het web met betrekking tot het provinciale netwerk voor beeldende kunst.
 • Je staat in voor het proactief zoeken naar externe middelen samen met de netwerkpartners.
 • Je zorgt voor accurate informatiedoorstroming en dit zowel intern als extern, over oa (nieuwe) regelingen, subsidies, etc.
 • Je initieert en onderhoudt intensief externe contacten met kunstenaars, netwerk, overheden, partners en instellingen.
 • Je pikt tendensen en nieuwe discoursen op en hebt oog voor mogelijkheden tot relevante samenwerkingen of kruisbestuivingen.
 • Je bouwt het steunpunt verder op en uit op provinciaal en provincie overstijgend niveau.
 • Je onderhoud de website en de databanken binnen Keunstwurk en houdt deze up to date.
 • Je biedt ondersteuning aan beeldende kunstenaars en ontwikkelt deskundigheidsbevordering voor de beeldende kunst.
 • Je stimuleert partnerschappen tussen de beeldende kunst en het maatschappelijk veld.

WAT BRENG JE MEE

We zoeken adviseurs Beeldende Kunst die in staat zijn het netwerk goed in te zetten en een spin in het web te zijn voor de Beeldende Kunst in Fryslân. Verder breng je mee:

 • Aantoonbare specifieke kennis van (hedendaagse) Beeldende Kunst en Design.
 • Een relevante opleiding op hbo/academisch niveau (voltooid).
 • Is goed op de hoogte van actuele en landelijke ontwikkelingen in het werkveld en kan deze vertalen naar de Friese situatie.
 • Visie op de beeldende kunst in de volle breedte.
 • Voelt zich thuis voelt in het Friese kunst en cultuurklimaat.
 • Heeft een Fries netwerk op gebied van Beeldende kunst.
 • Vertegenwoordigt Keunstwurk en het netwerk representatief in opdrachtsituaties en bij partners.
 • Heeft een rijbewijs.

WIJ BIEDEN

 • Een uitdagende en dynamische werkomgeving die volop in beweging is.
 • Samenwerking met het netwerk van beeldende kunst partners.
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken en flexibele werktijden zijn mogelijk (in overleg).
 • Kans om bij te dragen aan de verdere professionalisering en positionering van de organisatie
 • Een dienstverband voor een jaar, voor beide 7,2 uren per week met uitzicht op een vast dienstverband
 • Adviseur beeldende kunst: een salaris conform cao sociaal werk, schaal 9 (max € 4.358,00 bij volledig dienstverband)
 • Junior adviseur beeldende kunst: een salaris conform cao sociaal werk, schaal 7 (max € 3.581,00 bij volledig dienstverband)
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat je blijft groeien. Want die ontwikkeling komt jezelf en ook ons ten goede. Op de werkvloer merk je dat de nadruk ligt op informeel leren en uitwisselen van kennis tussen collega’s onderling. Zo leer je tenslotte het meest. Ook investeren we in relevante opleidingen en trainingen binnen jouw vakgebied.

SOLLICITATIE

Reacties (curriculum vitae en korte motivatie) graag ter attentie van Douwe Zeldenrust, directeur, via email naar K.Keijzer@keunstwurk.nl, met vermelding vacature Adviseur Beeldende Kunst of Junior Adviseur Beeldende Kunst. Reacties kunnen tot en met 27 mei 2022 worden verstuurd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de weken van 30 mei t/m 7 juni.

Contactpersoon
Douwe ZeldenrustDirecteur
Werkdagen:ma, di, do, vr
Telefoon:058 234 34 64