Menu
Mijn Keunstwurk

Filmhub Noord: Expertsessie proeftuinen

Op het afgelopen Noordelijk Filmfestival was er ruim aandacht voor de rol die film in educatie kan nemen. In de vanuit Filmhub Noord georganiseerde expertsessie op de donderdagmiddag werd uitgebreid stilgestaan bij de opbrengsten van proeftuinen op de verschillende scholen in Noord Nederland. In deze proeftuinen kunnen scholen ‘vraaggericht’ aan de gang met film in de klas. Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs hebben een flink aantal scholen de mogelijkheid gekregen om met een filmmaker, een workshopdocent of met animatoren aan de slag te gaan om te kijken hoe film ingezet kan worden in de lessen. Hoe maak je zelf een film of animatie of hoe ga je om met vloggen? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden van film en hoe kijken en reageren kinderen en pubers op film?

De sessie was opgedeeld in een PO en VO groep. In geanimeerde gesprekken werd ingegaan op de do’s en dont’s; de successen en de meer weerbarstige processen die spelen wanneer je film introduceert in de lessen.

Bij Primair onderwijs stond één van de proeftuinscholen centraal; vol enthousiasme werd in detail door de docente verteld over hun traject. Aanwezige leraren konden alle praktische vragen die ze hadden aan haar stellen en er ontstond al gauw een goed beeld van wat er allemaal mogelijk is binnen dit project. Bijvoorbeeld dat het echt een samenwerking is tussen de school en de filmmaker. Het hoeft geen vooraf uitgestippeld pad te zijn, er wordt echt gekeken naar wat werkt en waar op elk moment behoefte aan is.

Bij Voortgezet onderwijs bleek het belang van een kartrekker op een school groot. Iemand die collega’s weet te enthousiasmeren en kan zorgen voor de aanleg van voldoende basiskennis van film; om vervolgens het breder uit te zetten en te verankeren in het curriculum. Zo worden op sommige scholen al ‘profielwerkstukken’ als film uitgevoerd en keren afgestudeerden regelmatig terug om hun kennis van film weer over te dragen aan jongere leerlingen. De proeftuinen zijn hierin een onmisbare impuls gebleken om een langer proces in gang te zetten.

Los van deze sessie en de gesprekken zijn de opbrengsten van afgelopen proeftuinen ook vastgelegd in een infographic, een tekening vol met tips, zienswijzen en resultaten.

Contactpersoon
Heleen van der PeetCultuurverbinder Educatie
Werkdagen:ma, wo, do, vr