Mijn Keunstwurk

Het Frysk Sjongkoar uit Gorredijk is op zoek naar een dirigent(e) voor de woensdagavond

Muziek Vraag
Contactpersoon
Harmen Nieuwland
Telefoonnummer
0513465647 of 0649982254
E-mail
nieuwland.harm@gmail.com

Wij zijn een gemengd koor met overwegend oudere maar enthousiaste leden.Ons repertoire is niet louter Fries, wij zingen o.a. evergreens, musicalnummers en ook wel moderne muziek.
Affiniteit heeft met oudere koorleden.
Wij vragen iemand die tijdens de repetities het koor muzikaal kunnen begeleiden.
In overleg met de muziekcommissie het repertoire samenstelt.
Eventueel arrangementen kan schrijven.
Vergoedingen in overleg.