Menu
Mijn Keunstwurk

Mingd Koar Grou zoekt dirigent

Muziek Vraag
Contactpersoon
Boukje Hazenberg
Telefoonnummer
0566601748
E-mail
info@grousterkoar.nl

7 maart 2023

Het koor, met 55 enthousiaste leden in de leeftijd van 50 tot 100 uit Grou en omgeving, bestaat nu 110 jaar en oefent iedere dinsdagavond in de Doopsgezinde kerk van Grou.

Ons repertoire, voornamelijk klassiek, is veelzijdig met extra aandacht voor werken in het Fries. Het koor gaat daarbij een uitdaging niet uit de weg.

De kooruitvoeringen zijn vaak met instrumentale begeleiding en medewerking van vocale solisten.

Wat vragen wij van een nieuwe dirigent?

Hij/zij kan de leden van het koor enthousiasmeren en inspireren
Hij/zij is gediplomeerd en/of heeft de nodige ervaring
Hij/zij is beschikbaar op dinsdagavond
Hij/zij kan met het afwisselende repertoire uit de voeten
Hij/zij kan het repertoire instuderen met behulp van de piano
Hij/zij kiest het repertoire in overleg met het bestuur
Hij/zij kan contacten leggen met solisten en begeleiders
Hij/zij kan zowel koor als solisten en begeleiding dirigeren

Informatie bij Boukje Hazenberg, secr.