Mijn Keunstwurk

Vragenpagina Noordelijke Cultuurlening

Wat is het bestedingsdoel?
De lening is bestemd voor duurzame investeringen die worden aangewend voor beroepsmatig of bedrijfsmatig gebruik. Hierbij kan worden gedacht aan instrumenten, apparatuur, materiaal, computers, (digitale) camera’s of software, onderzoek, collectie-opbouw, presentatiemateriaal en scholing (training en begeleiding). Wij beoordelen of het bestedingsdoel voor beroepsmatig gebruik is aan te merken.  

Wat wordt niet gefinancierd?
De lening is niet bedoeld voor kosten van levensonderhoud, rijbewijs, mobiele telefoons, calamiteiten, huur voor de eigen woning of aflossing van (studie)schulden.  

Hoe lang duurt de behandeling van een aanvraag?
De behandeltijd voor een aanvraag duurt ongeveer 4 tot 8 weken.

Waarom een lening in plaats van subsidie?
Het artistieke plan wordt op hoofdlijnen beoordeeld en zoomt niet in op details. Je hoeft dus geen uitgebreide artistieke verantwoording af te leggen. Uiteraard moet de lening wel worden terugbetaald. Dat betekent dat we een zorgvuldige financiële beoordeling uitvoeren.

Kan ik een tweede lening aanvragen terwijl mijn eerste nog loopt?
Dit is in sommige gevallen mogelijk. De lening moet dan minimaal voor de helft zijn afgelost en er mogen geen betalingsachterstanden zijn geweest. De oude lening moet worden afgelost. Dat gebeurt door het openstaand bedrag te verrekenen met de uitbetaling van de nieuwe lening.

Kan een aanvraag worden afgewezen? 
Ja, een aanvraag kan worden afgewezen. Er is geen bezwaar mogelijk. Bij de beoordeling van alle leningen telt de financiële toetsing zwaar.

Is het mogelijk om een lening te krijgen als ik in het buitenland woon?
Onze leningen zijn bedoeld voor kunstenaars met de Nederlandse nationaliteit of kunstenaars die een verblijfsvergunning hebben voor de duur van de lening. Verder moet je ingeschreven staan in Nederland. Een woonadres buiten Nederland is niet toegestaan, tenzij je ingeschreven blijft staan in een Nederlandse gemeente (als hoofdverblijfadres).

Kan een lening ook door een stichting, besloten vennootschap of VOF worden aangevraagd? 
Ja, dat kan.

Hoe wordt de beroepsmatigheid getoetst?
Wij beoordelen of je beroepsmatig werkt. Wij onderzoeken de beroepsmatigheid aan de hand van opleiding, inkomen, productie, presentatie en positie. Indien van toepassing wordt een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bij jou opgevraagd. Om in aanmerking te komen voor een lening moet je een professionele kunstopleiding hebben afgerond. Voldoe je niet aan deze voorwaarde, dan moet je aantoonbaar minimaal drie jaar professioneel werkzaam zijn als kunstenaar. In dat geval dien je naast de aanvraag ook de online kunstenaarstoets in te vullen.

Een culturele organisatie dient aantoonbaar bedrijfsmatig en professioneel te opereren in de cultuursector.

Hoe worden de afspraken formeel vastgelegd?
Cultuur+Ondernemen brengt de lening onder bij Stichting Fonds Cultuurfinanciering, dat speciaal is opgericht voor leningen en garantstellingen van Cultuur+Ondernemen. Een eventueel trainings- en begeleidingstraject wordt vastgelegd in een brief die je ontvangt.

Is het mogelijk om een lening vervroegd af te lossen?
Ja, dat is in overleg mogelijk.

Wat gebeurt er als ik niet kan terugbetalen?
De rente en aflossingen moeten in alle gevallen worden betaald. Als er onverhoopt problemen dreigen te ontstaan, wordt in gezamenlijk overleg gezocht naar een oplossing. In uitzonderlijke gevallen kan tijdelijk uitstel van betaling worden overeengekomen. Daarbij wordt de schuld echter niet kwijtgescholden. De rente en aflossing op de leningen vloeit terug in het fonds, zodat weer nieuwe initiatieven gefinancierd kunnen worden.

Meer vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van Cultuur+Ondernemen.

Ga naar website Cultuur+Ondernemen

Contact

Wil je graag eens overleggen of de Noordelijke Cultuurlening wat voor je is? Maak een vrijblijvende afspraak met Judith Baarsma.


De Noordelijke Cultuurlening is een samenwerking van We the North en Stichting Cultuur+Ondernemen. Het vierjarige cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen.

K&C en Keunstwurk zijn de uitvoerende instanties van de Noordelijke Cultuurlening.

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, do
Telefoon:06 48497086