Menu
Mijn Keunstwurk

Vrijdag 19 oktober 2018: lezingen van Europese theaterwetenschappers

Hoe staat het amateurtheater in andere Europese landen ervoor? Europese theaterwetenschappers vertellen hierover in korte lezingen met ruimte voor discussie.

Datum Vrijdag 19 oktober 2018
Tijd Van 15.30 - 21.00 uur
Locatie Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden
Kosten diner € 17,50

Programma

Blok 1
15.30     inloop
16.00     introductie Antine Zijlstra & Friesland –Rozemarijn Strubbe MA
16.45     intermezzo
17.00     Zwitserland –  Prof Dr Andreas Kotte en  Dr Beate Schappach
17.30     IJsland door PhD Sigríður Lára Sigurjónsdóttir
18.00     diner

Blok 2
19.00     Malta – Professor Vicki Ann Cremona en Dr Marco Galea
19.30     Estland door Professor Anneli Saro en Hedi-Liss Toome
20.00     plenaire terugkoppeling
20.15     borrel

Sprekers
Antine Zijlstra
Rozemarijn Strubbe
Andreas Kotte
Beate Schappach
Sigríður Lára Sigurjónsdóttir
Vicki Ann Cremona
Marco Galea
Anneli Saro
Hedi-Liss Toome

Friesland

Antine Zijlstra is hoofd onderzoeker voor het onderzoeksproject ‘Ruimte voor dialoog’, wat als doel heeft om een interactieve sociale media communicatie strategieën voor culturele organisaties te ontwikkelen en monitoren. In opdracht van Keunstwurk voerde ze een sectoranalyse uit van het amateurtheater in Friesland in 2015. Daarnaast werkt ze aan het promotieonderzoek aan de Universiteit van Groningen en is lid van STEP en Amateur Theatre Network.

Rozemarijn Strubbe MA, studeerde Theaterwetenschap (UvA) en Kunst Cultuur en Media (RUG) en volgde de regieopleiding voor het amateurtheater bij Keunstwurk. Nu is ze adviseur theater bij Keunstwurk en werkt samen met Antine Zijlstra in de onderzoeksagenda van STEP. Daarnaast is ze als regisseur actief in het amateurtheaterveld.

Zwitserland

Prof Dr Andreas Kotte en Dr Beate Schappach stellen de vraag of het amateurtheater veerkrachtig genoeg is om te overleven? In Zwitserland blijft het amateurtheater enerzijds te traditioneel om de binding met het publiek te behouden en anderzijds zijn er groepen die te professioneel worden om nog tot het amateurtheater te behoren. Sterft het amateurtheater daardoor uit?

Prof Dr Andreas Kotte  is hoofd van het Institute for Theatre Studies, University of Berne, in Zwitserland. Als expert op het gebied van theatergeschiedenis en –theorie publiceerde hij “Theatergeschichte” en “Studying Theatre. Phenomena, Structures and Functions”. Samen met Hans van Maanen is hij oprichter van de internationale onderzoeksgroep “STEP – Project on European Theatre Systems”.

Dr Beate Schappach is onderzoeker en docent aan dezelfde universiteit. Ze behaalde in 2011 haar PhD met “Aids in Literatur, Theater und Film. Zur kulturellen Dramaturgie eines Störfalls”. Ze werkt daarnaast als curator en dramaturg bij verschillende theaterproducties.

IJsland

Sigríður Lára Sigurjónsdóttir vertelt over de uitdagingen van het amateurtheater in IJsland, die vooral te maken hebben financiën, huisvesting, deelname en publieksparticipatie. Sigríður Lára Sigurjónsdóttir is een PhD student aan de School of Icelandic and Cultural studies aan de Universiteit van IJsland. Ze is sinds 1993 betrokken bij het amateur theater in IJsland and werkt voor het Icelandic Amateur Theatre Association van 1999 – 2007. Ze schrijft en vertaalt toneel,  regisseert en leidt verschillende amateurtheater producties.

Malta

Professor Vicki Ann Cremona en Dr Marco Galea stellen dat de grootste uitdaging voor het amateurtheater is dat zij moeten concurreren met het (semi) professionele theater op het gebied van voorzieningen, middelen en publiek.

Professor Vicki Ann Cremona is hoofd van de School of Performing aan de University of Malta en doceert in de Theatre Studies Department. Professor Cremona is met name geïnteresseerd in hoe de relatie tussen macht en maatschappij wordt uitgedrukt in het theater en theatersystemen. Ze heeft internationaal gepubliceerd op het gebied van carnival and public performance, Maltese theatre, and Commedia dell’Arte.

Dr Marco Galea is docent aan de Theatre Studies Department van de University of Malta. Hij is gespecialiseerd in het 19e en 20e eeuwse theater en literatuur in Malta en postkoloniale theorieën.

Estland

Professor Anneli Saro vertelt over de verschillende vormen van amateurtheater in Estland en het effect van het gebrek aan goed geschoolde regisseurs en artistiek leiders en de onderwaardering van het amateurtheater in de media.

Anneli Saro is professor in de theaterwetenschap aan de Universiteit van Tartu in Estland. Hedi-Liis Toome is docent Theatre Studies aan de Universiteit van Tartu en Estonian Academy of Arts. Haar onderzoek richt zich op theatersociologie, publiek en receptieonderzoek en cultureel beleid. Beide zijn lid van het netwerk STEP (Project on European Theatre Systems).

Hedi-Liss Toome is docent theaterwetenschap aan de Universiteit van Tartu en aan de Estonian Academy of Arts. Ze is lid van STEP en hoofd van de Estonian Association of Theatre Researchers and Critics. Haar onderzoek richt zich op theatersociologie, publiek en cultureel beleid.

De Europese conferentie Amateurtheater ‘challenging the local’ is een samenwerking tussen STAF, NHL Stenden Docent Theater, Keunstwurk en het internationale netwerk STEP (Projects on European Theatre Systems).

Contactpersonen
Rozemarijn StrubbeAdviseur Kennis Cultuurparticipatie
Werkdagen:ma, di, do
Telefoon:058 234 34 50
Mobiel:06-83428984
Luuk EisemaAdviseur Theater, Studieleider Regieopleiding
Werkdagen:di
Telefoon:058 234 34 42