Menu
Mijn Keunstwurk

Cursus | Ontwikkel je eigen cultuuraanbod voor 50-plussers

Najaar 2018
Najaar 2018
Locatie
Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB Leeuwarden
Cursusdata
Nieuwe data volgen
Prijs
€ 30,- p.p. voor inspiratiebijeenkomst | € 50,- per projectteam voor projectworkshop (incl. workshop materiaal en lunch)
Schrijf je in

Nieuwe vormen van actieve cultuurparticipatie door senioren

Het is tijd voor talent voor ‘de jongeren van vroeger’. Senioren blijven steeds langer zelfstandig wonen en hebben belang bij een betekenisvolle invulling van hun vrije tijd. Goed voor de vitaliteit van lichaam en geest. Goed tegen eenzaamheid. Maar welke activiteiten zijn gewenst en hoe creëer je het juiste aanbod?

Ben je een professional in de artistieke sector of in Zorg & Welzijn en werk je graag met ouderen, dan liggen hier kansen die je eigenlijk niet mag laten liggen. In twee cursusdagen delen we de nieuwste inzichten en geven we handvatten om daar ook in je eigen werkpraktijk mee aan de slag te gaan.

Deze cursus is ontwikkeld in opdracht van Keunstwurk in het kader van het traject ‘Tijd voor Talent’. Binnen dit traject doet Keunstwurk – samen met lokaal bestuur, culturele en maatschappelijke organisaties – onderzoek. Op basis van dit onderzoek hebben we in de eerste fase een aantal nieuwe projecten ontwikkeld in de pilot gemeenten Achtkarspelen en Smallingerland. In de tweede fase is de bedoeling dit vooral in de gehele provincie te doen.

Wat kun je na deze cursus?

Na het volgen van deze cursus:

  • heb je inzicht in nieuwe vormen van actieve cultuurparticipatie door senioren en het maatschappelijk belang daarvan.
  • beschik je over handvatten om de mogelijkheden binnen je eigen werksituatie te verkennen.
  • na deelname aan deel twee van de cursus heb je leren werken met de inspirerende ‘reframing’ methode om tot een aansprekend projectplan te komen.
  • maak je kans op 50% cofinanciering van maximaal € 1.500 per project.

Inhoud cursus

Cursusdag 1
Het eerste dagdeel is een inspiratiebijeenkomst en staat in het teken van kennismaking met voorbeelden van nieuwe vormen van actieve cultuurparticipatie van senioren in Fryslân. Je gaat in gesprek met de makers en uitvoerders van drie voorbeeldprojecten. Wat zijn de randvoorwaarden en kernkwaliteiten van een succesvol project? Hoe maak je het project duurzaam? Aansluitend vertaal je deze inzichten naar je eigen werkomgeving. Is het ook tijd voor talent in je eigen setting? En hoe pak je dat dan aan? Naast deze praktijkvoorbeelden wordt achtergrondinformatie behandeld en worden de belangrijkste ervaringen en inzichten uit het project Tijd voor Talent traject gedeeld. De eerste dag is ook een netwerkmoment waar je eventueel toekomstige projectpartners kunt ontmoeten.

Cursusdag 2
Het tweede deel van de cursus is een projectworkshop voor deelnemers die inderdaad zelf aan de slag willen gaan. Op de eerste cursusdag krijg je handvatten mee voor een verkenning in je eigen werkomgeving. Op de tweede dag werk je die uit tot een aansprekend plan. Je doet dat niet alleen maar komt samen naar de workshop met één of meerdere van je potentiële projectpartners. Als team kom je in een aantal stappen tot een aansprekend projectidee. We beginnen de dag weer met een inspiratiesessie met twee aansprekende voorbeelden. We sluiten de dag af met een presentatie van de projectschetsen voor een deskundige jury. De meest aansprekende plannen komen in aanmerking voor coaching en cofinanciering voor daadwerkelijke uitvoering.

Doelgroep

De cursus dient als bijscholing voor professionals in de artistieke sector en in Zorg & Welzijn met een hbo denk- en werkniveau en is ook geschikt voor senioren met organisatorische ervaring in bijvoorbeeld een ouderenbond of amateurkunstvereniging.

Praktische informatie

Cursusdag 1 Inspiratiebijeenkomst
Datum Najaar 2018 (datum is nog niet bekend)
Tijd 13.00 tot 17.30 uur
Locatie Tryater | Oostersingel 70 | 8921 GB Leeuwarden
Maximaal aantal deelnemers 25 (minimaal 10)
Cursusdag 2 Projectworkshop
Datum Najaar 2018 (datum is nog niet bekend)
Tijd 9.30 tot 15.30 uur
Maximaal aantal deelnemers 6 teams van 2 tot 3 personen
Locatie Meeuw Jonge Theatermakers | Oostersingel 70b | 8921 GB Leeuwarden
Kosten inspiratiebijeenkomst € 30,- p.p.
Kosten projectworkshop € 50,– per projectteam (inclusief workshop materiaal en lunch)
Workshopleiding Simone de Milde en Sikko Cleveringa (projectleider en extern adviseur van Tijd voor Talent)
Taal Frysk en Nederlands
Opties Na de 1e bijeenkomst beslis je of je met één of meerder projectpartners wil deelnemen aan de 2e bijeenkomst. Bij voldoende belangstelling wordt voor of na de zomer nog een 2e projectworkshop aangeboden.
Studielast Voorbereiding van de projectworkshop vraagt 1 tot 3 dagdelen voorbereiding in de eigen werkomgeving.
Schrijf je in

Voorbeeldprojecten en reframing workshop

Tijd voor Talent clubMarga Houtman en Minke Slotegraaf
Hoe werkt een Tijd voor Talent club? Houtigehage wil vraaggericht en projectmatig diverse activiteiten aanbieden. In 2017 resulteerde dat o.a. in een timmerclub, dans en zang activiteiten. Hoe organiseer je dat?

Een Noflike Kryst – Willy Bergsma en Ton de Boer
Hoe werk je intergenerationeel vanuit een gemeenschapshuis met oudere en jonge generatie. In Rottevalle hebben schoolkinderen en senioren samen voor het dorp een nieuwe kerstviering bedacht en uitgevoerd. Waar moet je op letten intergenerationeel project?

Ieder zingt zijn eigen lied – Karin Idzenga en Alie Lucas
Hoe breng je nieuwe verbinding en verbeelding in een reguliere culturele activiteit. Het koor van Sûnenz maakte een productie rond persoonlijke verhalen.

Reframing workshop – Madelinde Hageman
De projectworkshop is gebaseerd op de Frame Innovation Method van Kees Dorst. In zeven stappen kom je met je team tot een innovatieve ontwerprichting in je eigen context. Moderator is kunstenaar Madelinde Hageman. Ze is zelf initiatiefnemer van het project ‘taal voor eenzaamheid’. In co-creatie zoekt zij naar nieuwe woorden die ervaringen met eenzaamheid uitdrukken. Het ‘reframen’ van taal voor eenzaamheid is het antwoord op het taboe om hierover te praten.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de cursus? Neem dan contact op via de onderstaande gegevens.