Mijn Keunstwurk

Friese Fondsen Forum – editie beeldende kunst

Locatie
De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS in Leeuwarden

Op donderdagavond 5 november 2020 organiseert Keunstwurk Het Friese Fondsen Forum in De Kanselarij in Leeuwarden. Deze keer ligt het accent op beeldende kunst & vormgeving. Graag nodigen we je uit hierbij aanwezig te zijn. Ook als je niet actief bent in deze discipline ben je van harte welkom!

Het Friese Fondsen Forum is dé plek in Friesland waar fondsen en projecten elkaar treffen. Op een laagdrempelige manier presenteren fondsen zich aan een groot aantal projecten waarna projecten in een speeddate setting hun idee aan fondsen kunnen voorleggen. Het Friese Fondsen Forum wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Programma
Bij aanvang pitchen de fondsen kort waar zij voor staan en welke soort projecten ze financieren. Tijdens de daaropvolgende ‘speeddate’ met vertegenwoordigers van de fondsen kun je jouw project voorleggen en bespreken. Daarvoor neem je een korte omschrijving van het project en een indicatie van de kosten mee. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je krijgt wel een globale indruk van de (on-)mogelijkheden.

Mini-workshops
Tijdens de speeddate kun je ook kiezen om met je plan aan de slag te gaan aan de hand van twee korte workshops. Zo kan je in de mini-workshop ‘Projectplan schrijven’ je projectplan scherpstellen aan de hand van de vijf deelstappen: artistiek plan, organisatie, productie, communicatie en financiën.

In de mini-workshop ‘Pitch je passie’ krijg je tips en trucs om je plan duidelijk en overtuigend over te brengen aan potentiële financiers – iets wat je dezelfde avond nog kan toepassen.

Aanmelden
Meld je project nu aan! Dit kan t/m donderdag 29 oktober 2020.


Aanleiding Friese Fondsen Forum
Fondsen hebben aangegeven nauwer contact te willen met lokale initiatieven en we horen van veel initiatiefnemers dat ze graag in een vroeg stadium overleg willen met fondsen (nog vóórdat een definitieve aanvraag voor een donatie wordt ingediend, zodat mogelijkheden kunnen worden geïnventariseerd). Tegen deze achtergrond is het Friese Fondsen Forum ontstaan.

“Het Friese Fondsen Forum brengt fondsen en projecten dichter bij elkaar”

Praktische informatie

Datum Donderdag 5 november 2020
Tijd Van 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS in Leeuwarden
Prijs Gratis
Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe
Werkdagen:ma, do
Telefoon:058 234 34 46