Menu
Mijn Keunstwurk

STIPE | Het Friese Fondsen Forum – editie theater

Donderdag 26 september 2019
Donderdag 26 september 2019
Locatie
Nummer 39 (Voorstreek 39) in Leeuwarden
Cursusdata
Donderdag 26 september 2019

“Het Friese Fondsen Forum brengt fondsen en projecten dichter bij elkaar”

Hou jij je, als persoon, organisatie of fonds, bezig met theater in de meest brede zin van het woord? Op donderdagavond 26 september organiseren we voor de tweede keer het Friese Fondsen Forum (It Fryske Fûnsen Foarum). Dé plek in Friesland waar fondsen en projecten elkaar treffen. Tijdens deze tweede editie, in samenwerking met Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF), draait het volledig om toneel, openluchtspelen (theater) en jeugdtheaterscholen. Iedereen die zich bezighoudt met kunstvormen (inclusief cross-overs) waarbij een voorstelling wordt opgevoerd voor (of met) publiek nodigen we van harte uit!

Aanleiding
Er gebeurt op cultureel vlak ontzettend veel in Fryslân. Fondsen hebben daarom aangegeven nauwer contact te willen met lokale initiatieven en we horen van veel initiatiefnemers dat ze graag in een vroeg stadium overleg willen met fondsen (nog vóórdat een definitieve aanvraag voor een donatie wordt ingediend, zodat mogelijkheden kunnen worden geïnventariseerd). Tegen deze achtergrond is het Friese Fondsen Forum ontstaan. De eerste editie vond plaats op zaterdag 11 mei en draaide om muziek.

Opzet 
Bij aanvang pitchen de fondsen kort waar zij voor staan en welke soort projecten ze financieren. Ook STAF zal zich kort presenteren. Tijdens de daaropvolgende ‘speeddate’ met vertegenwoordigers van de fondsen kun je jouw project voorleggen en bespreken. Daarvoor neem je een korte omschrijving van het project en een indicatie van de kosten mee.

Fondsen hanteren verschillende criteria waaraan je moet voldoen. Deze zullen tijdens de speeddates ter sprake komen. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan, maar je krijgt wel een globale indruk van de (on-)mogelijkheden.

Gratis Stipe-workshop
Voor iedereen die nog géén (concrete) plannen heeft, bestaat de mogelijkheid om tijdens het Friese Fondsen Forum deel te nemen aan een Stipe-workshop. Tijdens deze gratis en laagdrempelige praktijkles leer je op een leuke manier hoe je aan de hand van een gestructureerd werkmodel vorm kunt geven aan je idee.


Voorbereiding deelnemers

Neem je ter voorbereiding een korte beschrijving mee van je project en een indicatie van de kosten?

Aanmelden deelnemers
Graag nodigen we je uit om aanwezig te zijn bij het Friese Fondsen Forum. Meld je project nu aan. Dit kan tot vrijdag 20 september.


Fondsen

Aanmelden fondsen
Hou je je als fonds bezig met de ondersteuning van projecten op het gebied van theater? Dan nodigen we je graag uit om aanwezig te zijn bij het Friese Fondsen Forum. Meld je fonds nu aan. Dit kan tot en met zondag 15 september.

Praktische informatie

Datum Donderdag 26 september van 18.30 - 22:00 uur
Locatie Nummer 39 (Voorstreek 39) in Leeuwarden
Kosten Gratis
Taal Nederlands
Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 48497086