Menu
Mijn Keunstwurk

KiK2.0 | Werksessie HaFaBra muziekdocenten

Vrijdag 4 januari 2019
Vrijdag 4 januari 2019
Locatie
Van der Valk Hotel Drachten
Website
www.korpsindeklas.frl

Korps in de Klas (KiK2.0) organiseert op vrijdag 4 januari 2019 om 10.00 uur de werksessie HaFaBra-muziekdocenten in Drachten. De sessie is speciaal voor HaFaBra-muziekdocenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Het programma richt zich op deskundigheidsbevordering.

Tijdens interactieve workshops verdiep je je onder andere in binnen- en buitenschoolse muzieklessen. De workshops worden gegeven door Jappie Kuipers en Piet van der Heide. Deelname aan de werksessie is gratis en inclusief lunch.

Geef je op dit moment nog geen HaFaBra-muzieklessen in het primair onderwijs, maar wil je dat in de toekomst wel doen? Ook dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen met de werksessie!

Praktische informatie

Datum Vrijdag 4 januari 2019
Tijd 10.00 - 13.30 uur
Locatie Van der Valk Hotel Drachten | Lavendelheide 4 in Drachten
Kosten Gratis (inclusief lunch)
Aanmelden kan tot 22 december 2018 via onderstaande button

Wij instrumentale docenten hebben zo allemaal onze eigen voorkeuren. De één geeft graag individueel les, terwijl de ander een passie heeft voor groepslessen (klassikaal). Van de instrumentale docent wordt een zo breed mogelijke inzetbaarheid gevraagd. Van instrumentale oriëntatie op de basisschool en buitenschoolse blazers-AMV-lessen tot aan het lesgeven aan een gevorderde muzikant.

Ook hebben we te maken met het afhaken van jong talent. Wat zijn de redenen voor dit afhaken en hebben wij hier als docenten invloed op? Tijdens de werksessie kijken we vooral naar verschillende lespraktijken en delen we graag nieuwe initiatieven.

De werksessies

De (binnenschoolse) instrumentale klassikale muziekles
Het doel van muzieklessen is enerzijds kinderen kennis te laten maken met het rijke instrumentarium van HaFaBra en anderzijds een prikkel over te brengen door middel van een voorbeeldfunctie en het kind dit zelf te laten ervaren. Belangrijk hierbij is de opbouw en inhoud van deze lessen.

Om kinderen in de klas te inspireren en activeren, is een speciale aanpak nodig. Vormen van coöperatief leren zijn in het reguliere onderwijs al niet meer ongewoon. Het muziekonderwijs zou hier nog meer op kunnen aansluiten.

De (buitenschoolse) instrumentale groepslessen
Een werksessie van de blazers AMV-les tot de kleine groepsles waarbij didactiek en pedagogiek van groot belang zijn.

Ga interactief aan de slag met diverse werkvormen rondom een lied, vooral vanuit een auditieve aanpak. Hoe stimuleer je het gehoor en de luisterhouding van een kind? Welke werkvormen gebruik je bij het instrumentaal aanleren van een lied? Hoe betrek je elk kind uit de groep bij dit proces? In de vakdidactiek van de Docent Muziek (AMV) zitten vele overeenkomsten met die van de instrumentale vakdidactiek. Het is belangrijk kinderen te stimuleren samen muziek te maken op welk niveau dan ook.

Vragen?

Heb je vragen over de werksessie? Neem dan contact op met Gerda Roorda of Ilse Schreur via onderstaande contactgegevens.


KiK2.0 zorgt voor de verbinding tussen scholen en orkesten. Door middel van adviezen, monitoring en evaluatie wordt er toegewerkt naar het opstellen van richtlijnen voor een goed jeugdproject.

Contactpersoon
Gerda Roorda
Telefoon:058 234 34 13