Menu
Mijn Keunstwurk

Online speeddates Fries Fondsen Forum | Editie leefbaarheid en cultuur

Maandag 22 maart 2021
Maandag 22 maart 2021
Locatie
Online

In vervolg op het Fries Fondsen Forum van 7 december organiseren Doarpswurk en Keunstwurk online speeddates met fondsen op maandagavond 22 maart 2021 om 19.30 uur. 

Tijdens deze avond ga je in groepen speeddaten met 3 fondsen naar keuze (opgave via aanmeldformulier). Er zijn in totaal 5 fondsen en 3 speeddaterondes. Elke speeddateronde duurt 20 minuten.

Tijdens de groepsspeeddates krijg je antwoord op je eigen vragen, maar kun je ook leren van de antwoorden op vragen van andere deelnemers. Aan het eind van de avond is het mogelijk om een aantal algemene vragen te stellen.

Om mee te doen aan de speeddates is het van belang dat je concreet bezig bent met een project en beschikt over een basisplan en een kostenindicatie. Je hoeft niet per se aanwezig te zijn geweest op 7 december om deel te nemen aan de speeddates.

Programma

 • opening en programma-uitleg
 • speeddate ronde 1
 • speeddate ronde 2
 • pauze
 • speeddate ronde 3
 • plenaire gedeelte: algemene vragen
 • afsluiting

Aanmelden
Je kunt je niet meer aanmelden. De speeddates zitten vol.

Je kunt maximaal 3 fondsen aanvinken op het aanmeldformulier waarmee je wilt speeddaten. We proberen je bij de fondsen van je keuze te plaatsen. Een paar dagen voor aanvang ontvang je de deelnemerslink en je persoonlijke programma voor de avond.

Praktische informatie

Datum Maandag 22 maart 2021
Tijd Van 19.30 tot 21.00 uur (inloggen vanaf 19.20 uur)
Prijs Gratis
Aanmelden Kan t/m donderdag 18 maart 2021

Fondsen

 • Iepen Mienskipsfûns Fryslân is een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie.
 • Kansfonds ziet om naar de meest kwetsbare mensen in Nederland: dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen in armoede. Kansfonds staat voor thuisgeven: van ‘geven om een ander’ een daad maken. Met geld, liefde en daadkracht mensen minder kwetsbaar maken.
 • VSBfonds steunt iedereen die actief mee wil doen in onze samenleving. Door sociale en culturele projecten die actief burgerschap versterken te steunen, dragen zij bij aan zelfredzaamheid en samenredzaamheid in Nederland.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.
 • KNHM foundation is een netwerk van vrijwillige adviseurs die actieve bewoners graag op weg helpt met hun groene plannen en ideeën. Samen met jou maken ze je plannen concreet en helpen ze bij de uitvoering. Ook geven ze trainingen en workshops.

 

Contactpersoon
Judith BaarsmaAdviseur Stipe en beeldende kunst
Werkdagen:ma, di, wo
Telefoon:06 48497086