Mijn Keunstwurk

Werkgroepsessies ‘Jongeren betrekken bij cultuur’ – NIEUWE DATA

Vrijdag 20 november, 27 november, 4 december en 11 december 2020
Vrijdag 20 november, 27 november, 4 december en 11 december 2020
Locatie
Nog niet bekend.
Cursusdata
Vrijdag 20 november, 27 november, 4 december en 11 december 2020
Prijs
€ 90

Hoe bereik je jongeren? Hoe denken en communiceren ze? Hoe kun je ze motiveren en betrekken bij je programma en organisatie, ongeacht eventuele beperkingen? En vraagt dit om een andere inrichting van je activiteiten? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens de online werkgroepsessies ‘Jongeren betrekken bij cultuur’ die Keunstwurk organiseert in samenwerking met Youngworks.

De sessies zijn gericht op kunstvakdocenten (met de nadruk op muziekdocenten), besturen en jongerenafdelingen van verenigingen of instellingen die zich ook specifiek richten op culturele jongerenactiviteiten. Het is ons doel dat je als deelnemer na afloop gemotiveerd met je jongerendoelgroep (leeftijd van ca. 12 tot 20 jaar) aan de slag kunt. De doelgroep jongeren met een beperking wordt via een experttraining specifiek belicht.

Je gaat ‘hands-on’ en in kleine groepen aan het werk. Er is ruimte voor interactie en inbreng van een eigen casus. Als alternatief voor de werksessies is er ook een online lezingenreeks over dezelfde thema’s.

In het kader van COVID-19 heeft Keunstwurk een deelnemersprotocol opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM. Neem dit protocol van te voren door. Je ontvangt het tevens bij aanmelding met aanvullende richtlijnen, indien van toepassing.


Programma

Het programma bestaat uit drie sessies en één lezing.

Sessie 1: Werken met jongeren als doelgroep

20 november van 13.30 – 16.00 uur – online

Kennis van zowel de intrinsieke én extrinsieke vormende krachten in het leven van jongeren is een voorwaarde om hen als doelgroep te begrijpen én raken. In deze sessie ga je aan de slag met het definiëren van een specifieke doelgroep om beter inzicht te krijgen in wie de jongeren precies zijn. Dit wordt uitgewerkt in een canvas, zodat je de doelgroep visueel in kaart kan brengen.

Sessie 2: Jongeren motiveren

26 november van 13.30 – 16.00 uur – online

In het tweede deel richten we ons op het motiveren van jongeren, de werking van motivatie en de invloed die je daarop kunt hebben. Je krijgt inzicht in de ‘motivatietheorie’ en er worden handvatten geboden om hiermee aan de slag te gaan. Centraal staat het ontwikkelen van een ‘prototype’ en de belangrijkste vraag die beantwoord wordt na deze sessie is: wat vinden jongeren hiervan?

Sessie 3: Communiceren met jongeren

4 december van 13.30 – 16.00 uur – online

Tijdens de laatste sessie wordt er ingegaan op manieren waarmee je betere (coaching)gesprekken kunt voeren Je gaat ervaringsgericht aan de slag met jongerenacteurs en krijgt feedback op jouw aanpak. Daarbij wordt er gezorgd voor veilige setting waarin je nieuwe dingen kunt uitproberen.

Online lezing: Praktijkvoorbeelden bijzondere doelgroepen

11 december van 13.30 uur – 14.30 uur – online

Drie mensen die al langere tijd werken met specifieke doelgroepen geven tijdens deze online lezing een inkijkje in hun programma’s en activiteiten. Thema’s die aan bod komen zijn kwetsbare jongeren, jongeren en eenzaamheid en jongeren met een beperking.

Praktische informatie

Soort 3 werkgroepsessies + lezing
Data 20 november, 27 november, 4 december en 11 december 2020
Tijd Sessies van 13.30 - 16.00 en lezing 13.30 - 14.30
Locatie Op locatie en online
Prijs € 90,-
Aanmelden Kan tot 16 november 2020
Contactpersoon
Lummie FokkemaCoördinator
Werkdagen:ma, di, wo, do
Telefoon:058 234 34 43